Двустранни-Япония


Консерви

Консервирани продукти, които могат да се съхраняват при стайна температура, могат да бъдат внасяни в Япония и преди приключване на процедурата за птиче месо.

Изисква се следното:

  • за първата партида-Japanese Animal Quarantine Service трябва да прегледа документите за производствения процес на предприятието, желаещо да внася консерви;
  • износителят трябва да се свърже директно с Japanese Animal Quarantine Service

http://www.maff.go.jp/aqs/english/contactus.html

  • ако се знае на кое пристанище ще пристигне пратката, износителят трябва да се свърже с най-близкия офис на Animal Quarantine Service, ако не-с ЦУ на пристанище Йокохама;

Ветеринарен сертификат за износ от Република България за Япония на птиче месо, месни заготовки и месни продукти от птици

Ветеринарен сертификат за естествени обвивики за производство на месни продукти, предназначени за изпращане за Япония

Ветеринарен сертификат за внос в Япония на птици, различни от тези, които подлежат на задължителна карантина.

Условия за износ на черупчести за Япония

Ветеринарен сертификат за износ на сурово мляко и млечни продукти от преживни животни в Япония.