Двустранни- Украйна


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ветеринарен сертификат за внос на желатин и/или колаген, предназначени за консумация от човека в Украйна

Ветеринарен сертификат за внос на месо от домашни птици (POU) в Украйна