Двустранни- Украйна


Международен сертификат за въвеждане (изпращане) в митническата територия на Украйна на еднодневни пилета от домашни птици

Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на топени мазнини, предназначени за използване като фуражна суровина

Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на топени мазнини, предназначени за използване извън фуражната верига

Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на преработен животински протеин, включително смеси и продукти, различни от храните за домашни любимци, съдържащи такъв протеин, непредназначен за човешка консумация

Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на странични животински продукти, предназначени за производството на храна за домашни любимци.

Сертификат за внос в митническата територия на Украйна на преработени животински мазнини и пръжки, предназначени за консумация от човека.

Международен сертификат за внос в митническата територия на Украйна на хидролизиран протеин, дикалциев фосфат и трикалциев фосфат, предназначени за употреба като фуражна суровина или за цели извън фуражната верига;

Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на преработена храна за домашни любимци, различна от консервирана храна за домашни любимци.

Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на обработени пера, части от пера и пух

Ветеринарен сертификат за внос на желатин и/или колаген, предназначени за консумация от човека в Украйна

Ветеринарен сертификат за внос на месо от домашни птици (POU) в Украйна

Ветеринарен сертификат за внос на яйца за люпене, получени от домашни птици, различни от щраусови (Struthionidae) и яйца за люпене, получени от щраусови (Struthionidae) в Украйна

Ветеринарен сертификат за внос на яйчни продукти в Украйна.

Международен сертификат за внос в митническата територия на Украйна на рибни продукти, предназначени за човешка консумация

Ветеринарен сертификат за внос в Украйна на домашни кучета и котки

Ветеринарен здравен сертификат за износ на конско месо за Украйна.

Ветеринарен сертификат за пресни и/или охладени кожи от говеда за внос в Украйна.

Ветеринарен сертификат за износ на термично обработено мляко и млечни продукти;

Ветеринарен сертификат за износ на  мляко и млечни продукти, преминали топлинна обработка;