Начало Здравеопазване и хуманно отношение към животните Здравеопазване на животните Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 г.

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 г.


Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019 - 2021 г. 

Решение на Министерски съвет № 97 от 22.02.2019 г. за одобрение на Програмата

План за контрол и предотвратяване  разпространението на заболяването африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., одобрен  с Решение на МС No 43 от 24.01.2020 г.

Приложение № 1 - роля на институции/организации/лица за изпълнение на плана

Приложение 2 – Структура и взаимодействие, дейности, срокове и отговорни институции за изпълнение на мерките от плана 

Списък с приоритетни за България и ЕС заболявания по животните и зоонози, за които са изготвени национални програми или е предвидена диагностична готовност.

Списък с лабораториите в сферата на здравеопазването на животните обвързани с извършването на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите 2019 – 2021 г.

Подпрограми за следните болести:

• Антракс

• Африканска чума по свинете

• Бруцелоза по едрите преживни животни

• Бруцелоза по овцете и козите

• Бяс

• Инфекциозна анемия по конете

• Инфлуенца по птиците

• Класическа чума по свинете

• Ку-треска

• Лептоспироза

• Нюкясълска болест по птиците

• Салмонела при разплодни стада от домашни птици

• Салмонела при бройлери

• Салмонела при кокошки носачки

• Салмонела при пуйки

• Син език по преживните животни

• Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

• Треска от Западен Нил

• Туберкулоза по говедата

• Шап по чифтокопитните животни

• Американски гнилец, малък кошерен бръмбар и нозематоза по пчелите

• Болести по риби и двучерупчести мекотели

• Транс-гранични заболявания по животните (ТЗЖ) в България - Заразен нодуларен дерматит, Шап, Чума по дребните преживни животни и Шарка по овцете и козите

• Програма за контрол и надзор на COVID-19 при норки, отглеждани за добив на ценни кожи в България през 2021-2022 г.

Процедура за изготвяне на междинните и заключителните технически и финансови доклади за изпълнението на  програмите за ликвидиране, контрол и надзор на някои заболявания по животните и зоонози, съфинансирани от ЕС