Начало За нас Структура Главна дирекция "Верификация на официалния контрол" “Верификация и административен контрол на дейността на ОДБХ

“Верификация и административен контрол на дейността на ОДБХ


В състава на ГД “Верификация на официалния контрол” влизат 28 териториални поделения – Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), които имат статут на дирекции. Седалищата на териториалните поделения са както следва: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Отдел “Верификация и административен контрол на дейността на ОДБХ” контролира и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните. Събира и оценява информация за установяване на възможности за предотвратяване, отстраняване или намаляване до приемливо ниво на риска за човешкото здраве по цялата хранителна верига. Ключова задача е координирането на действията между другите държавни органи за ограничаване и ликвидиране на зоонози, особено опасни инфекции и други кризисни ситуации, свързани с риск за човешкото здраве, по цялата хранителна верига.

Експертите от отдел “Верификация и административен контрол на дейността на ОДБХ” организират и участват в комплексни и тематични проверки на поделенията на БАБХ, извършват и внезапни проверки по сигнали, молби и жалби срещу незаконни или неправомерни действия или бездействия на служителите от ОДБХ и при установяване на нарушения предлага на изпълнителния директор на агенцията мерки за отстраняването им. Анализират ефективността на цялостната дейност на ОДБХ.

 

Главен директор: д-р Николай Лилов

Линкове към областните дирекции по безопасност на храните може да намерите тук:

Заповед № РД 11-1569/16.10.2015 г.

СОП за извършване на комплексна проверка на дейността на ОДБХ и оценка на ефективността на извършвания официален контрол, в съответствие с чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО)№ 882/2004;

Заповед № РД 11-1570/16.10.2015 г.;

Заповед № РД 11-1609/02.09.2016 г. заутвърждаване на СОП за извършване на проверка на ефективността на официалния контол осъществяван от БАБХ

СОП на ГД "Верификация на официалния контрол" за извършване на проверки по писма, сигнали и жалби срещу неправомерни действия или бездействия на служителите от ОДБХ.

Заповед № РД 11-2539/11.12.2018 и Стандартна оперативна процедура: „Процедура за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол, осъществяван от Българска агенция по безопасност на храните“, Код: СОП, Версия: 02

Процедура за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол, осъществяван от БАБХ- част А

Приложение №1, част Б към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния контрол по здравеопазване и хуманно отношение към животнитe, осъществяван от БАБХ

Приложение №2, част Б към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния контрол на фуражи, осъществяван от БАБХ

Приложение №3, частБ към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния контрол на храните, осъществяван от БАБХ

Приложение №4, част Б към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния контрол на ветеринарномедицинските продукти, осъществяван от БАБХ

Приложение №5, част Б към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния контрол върху продуктите за растителна защита и торовете, осъществяван от БАБХ 

Приложение №6, част Б към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния фитосанитарен контрол на растения, растителни продукти и други обекти, осъществяван от БАБХ

Приложение 8 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 9 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 10 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 11 към част Б от СОП ВОК-03