Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии


Програма за надзора на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии в България през 2016 - 2018 г.

 

Инструкции за:

• вземане, опаковане и транспортиране на пробите мозък за изпълнение на Програмата за надзор на Трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) - спонгиформна енцефолапатия по говедата (СЕГ) и скрейпи по овцете и козите

• някои заболявания при говедата, които се характеризират с нервни клинични симптоми

• някои заболявания при овцете и козите, които се характеризират с клинични признаци подобни на болестта скрейпи

• наличните на действие при клинично съмнение и потвърждение за наличие на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ)

• случаите в които трябва да се използва зъбната формула за установяване възрастта на едрите и дребните преживни животни

• определяне на "Кохортата" в случай на спонгиформна енцефалопатия при говедата

• определяне на специфичнорисковите материали за заболяванията от групата на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии

• надзора на заболяванията спонгиформна енцефалопатия по говедата и скрейпи по дребните преживни животни в Р България

• събиране и обезвреждане на умрели животни от територията на Р България

 

Практическо ръководство за фермерите за болестта "луда крава"

Практическо ръководство за фермерите за болестта скрейпи

Информационна брошура за ТСЕ