Начало За нас Ръководство Доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм

Доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм


Заместник изпълнителен директор с ресори: Заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безпасност на храните  с ресори: дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ; Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на храните; Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол при БАБХ; Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология при БАБХ; Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи – София при БАБХ.

 

 

Доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм е родена на 01.07.1967 г. в гр. Смолян. През 1991 г. е завършила висше образование във Висш институт по зооинженерство  и ветеринарна медицина  гр. Стара Загора с квалификационна степен „ветеринарен доктор“.  През 2008 е придобила образователна и научна степен „доктор“, научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“. През  2011 г. завършва втора магистратура по икономика към Стопански факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. През 2015 г. придобива академична длъжност „доцент“ по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“.

 

От 2012 г. е директор на Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология към БАБХ. През 2011 г. е изпълнителен директор на Асоциация на месопреработвателите в България.  От 1992 г. до 2011 г. работи в Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология към НВМС от експерт до началник отдел.

 

Има специализации в областта на лабораторния контрол, системи за управление на качеството  и безопасността на храните,  в Италия, Япония, Холандия.

 

E-mail
Тел. 02/915 98 83
E-mail: yankovska@bfsa.bg
Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А