Начало Актуални проекти

Актуални проекти


Съвместен проект между България – САЩ – Грузия на тема: “Изграждане и укрепване на капацитета на Националната Агенция по храните на Грузия за оценка и управление на риска“

Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 год.

Мярка 111 - Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания

Наименование: „Интегрирано управление на вредителите на земеделските култури“

Рег.№ на проекта: 29/111/00266

Рег.№ на договора:

29/111/00266 от 06.02.14г.

/100% безвъзмездна помощ за БАБХ/

 

Програмата ТГС

7 рамкова програма

Приоритетната ос: Здравеопазване на животните

Подприоритет:

Бюджетна линия: Европейска комисия - 7 рамкова програма

Наименование: "Научни изследвания за африканската чума по свинете“ ASFORCE

Регистр. № на проекта:

311931; ASFORCE

Регистр. № договора: 959622359

Партньори:

Продълж. на проекта: 3 години

от 01.10.2012 до 30.09.2015

Цел на проекта: Научни изследвания за африканска чума по свинете.

Целева група: Ветеринарномедицински специалисти, собственици на животновъдни обекти за отглеждане на свине и ловци.