Начало Актуални болести по животните Информация Чума по дребните преживни животни

Чума по дребните преживни животни


 

Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г. за обявяване на вторично възникнало огнище в гр. Болярово, общ. Болярово, обл. Ямбол

Заповед № РД 11-1346/18.07.2018 г. за определяне на Национален кризисен щаб

Заповед РД 11-1245 от 10.07.2018 г. с. Крайново, с. Странджа и с. Шарково, област Ямбол

Заповед РД11-1148 от 28.06.2018 г. за предприемане на мерки в с. Кости, общ. Царево, област Бургас

Заповед РД11-1144 от 28.06.2018 г. за обявяване на огнище в с. Кости, общ. Царево, област Бургас

Заповед РД11-1089 от 25.06.2018 г. за изменение на Заповед РД11-1065 от 20.06.2018 г.

Заповед РД11-1088 от 25.06.2018 г. за обявяване на огнище в с. Воден, общ. Болярово, област Ямбол

Заповед РД11-1065 от 20.06.2018 г. за предприемане на мерки в с. Воден, общ. Болярово, област Ямбол

 

Лабораторни резултати от референтна лаборатория:

 

REPORT N° 65180705 /1

Превод

Превод

Лабораторни резултати от НДНИВМИ:

Протокол с изх. № 2265/19.06.2018 г.

Протокол с изх. № 2356/28.06.2018 г.

Протокол с изх. № 2558/18.07.2018 г.