Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Хасково

Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Хасково


Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Хасково 
(Сертификат за акредитация рег. № 132 ЛИ)

 

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) в гр. Хасково е създадена през 1999 г. Първоначално в нея се извършват физикохимични и микробиологични изпитвания на хранителни продукти от животински произход по БДС.

През 2001 г. лабораторията е акредитирана от ИА „Българска служба за акредитация“, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 със Сертификат за акредитация рег. № 132 ЛИ.

В лабораторията са разработени и внедрени международни ISO стандарти за изпитвания на храни по микробиологични и физикохимични показатели, както и методи на O.I.E Manual за диагностични изследвания на заболявания по животните.

През 2009 г. лабораторията е оборудвана по проект на Европейския съюз с най-модерната апаратура в страната за инструментално изследване на сурово мляко по физикохимични показатели, общ брой микроорганизми и соматични клетки.

От 2012 г. тези инструментални методи за изследване на сурово мляко са включени в обхвата на акредитация, което позволява изследване на голям брой проби. През същата година в обхват на акредитация са включени за изпитване и храни от неживотински произход.

Лабораторията е акредитирана и за вземане на проби/извадки от месо и месни продукти; мляко и млечни продукти; яйца; риба и рибни продукти; пчелен мед.

В лабораторията при ОДБХ гр. Хасково се извършват микробиологични, физикохимични, биохимични изпитвания на суровини и храни от животински и растителен произход, трихинелоскопиране. В обхват на акредитация са включени следните групи храни: месо и месни продукти; мляко и млечни продукти; яйца и яйчни продукти; риба и рибни продукти; мазнини животински; пчелен мед; вода за питейно битови нужди; храни на зърнена основа; плодове, зеленчуци и продукти от тяхната преработка; захар, захарни, шоколадови и сладкарски изделия; готови за консумация храни; хигиенен контрол на контактни повърхности (смивове).

Извършват се диагностични изследвания на заболяванията по животните, съгласно Държавната профилактична програма (ДПП) за Бруцелоза, Левкоза, Лептоспироза и Антракс на едри преживни животни; Бруцелоза, Заразен епидидимит и Антракс по дребни преживни животни; Бруцелоза и Лептоспироза по свине; Салмонелоза по птиците; фуражи; биологични и свойствени за средата на животните материали и др.

 

В ИЛ отдел „Лабораторни дейности” работят високо квалифицирани и обучени специалисти от областите на ветеринарната медицина, химията и др.

 

Информация за пълният обхват на акредитация на лабораторията, може да намерите на следния линк: http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация.

 

За контакти:

ИЛ отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ гр. Хасково

гр. Хасково, бул. „Освобождение” 57

тел. 038/622 766, факс:038/622 766

e-mail: ldk_haskovo@abv.bg

Н-к отдел и Ръководител на лабораторията: д-р Сия Фотева, GSM – 0887/538568