Начало За нас Ръководство Инж. агроном Николай Роснев

Инж. агроном Николай Роснев


 
 
 
 
Инж. агроном Роснев е експерт в областта на фитосанитарния контрол в периода 2013 -2016 г, в периода май 2013 – декември 2013 г. е заместник - изпълнителен директор на БАБХ. Бил е началник отдел „Фитосанитарен контрол” от 2002 г. до май 2013 г. На тази позиция организира, ръководи и координира политиката на страната в областта на фитосанитарния контрол на растенията и растителните продукти. 
 
От 1998 г. до 2002 г. г-н Роснев е граничен фитосанитарен инспектор на ГКПП Калотина и Драгоман към Регионална служба за растителна защита, гр. София. От 1993 до 1998 г. е работи в Централна лаборатория по карантина на растенията, гр. София. Участвал е в множество курсове и специализации в областта на фитосанитарния контрол и растителното здраве.
 
Завършил е Висшия селскостопански институт „Васил Коларов” – гр. Пловдив през 1990 г., където се дипломира като инженер агроном със специалност защита на растенията и почвите и специализация в областта Биологична и интегрирана борба.