Начало За нас Структура Лаборатории Лаборатории за изследване на трихинела по дерогация основана на Регламент за изпълнение (EС) 2016/ 1843 на Комисията от 18 октомври 2016 година относно преходни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на акредитирането на официалните лабора

Лаборатории за изследване на трихинела по дерогация основана на Регламент за изпълнение (EС) 2016/ 1843 на Комисията от 18 октомври 2016 година относно преходни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на акредитирането на официалните лабора