• БАБХ започва сравнителен анализ за качеството на храни произведени от един и същ производител и предлагани в България и различни държави членки на ЕС

      Българска агенция по безопасност на храните започва сравнителен анализ на качеството на храни произведени от един и същ производител и предлагани в България и различни държави членки на ЕС. Това заяви д-р Камен Николов, началник отдел „Контрол на материали и предмети за контакт с храни, био храни, защитени географски наименования и хранителни добавки“ в дирекция „Контрол на храните“ към ЦУ на БАБХ.   „Тази седмица ще се вземат проби от продукти предлагани в държави извън България, а резултатите от всички изследвания се очакват в края на юни тази година,“ съобщи д-р Николов. Той поясни, че първо ще се направи анализ на етикетите на идентичните продукти и след това ще се извърши и лабораторен анализ. „Ще се закупят и изследват продукти предлагани в държави членки на ЕС (Западна Европа) и идентичните, предлагани на български пазар“, каза още той.   Д-р Камен Николов обясни, че анализът е провокиран от изнесени данни на други страни членки на ЕС, свързани с разлики в качеството на хранителни продукти предлагани на различните пазари. „Беше създадена работна група, която извърши проучване на пазара и да изготви анализ за определянето на групите храни и показателите, които следва да бъдат обект на лабораторно изпитване. Ще се изследват шоколадови изделия, безалкохолни напитки, плодови сокове, млечни и месни продукти, както и детски храни“, допълни д-р Николов. Той подчерта, че групите храни са опредени на база различни критерии - голям процент разпространение сред страните членки на Европейския съюз, известни сред потребителите продукти, тези, които са широко рекламирани и храни предназначени за деца.


 • БАБХ проведе среща с НСОРБ и Столична община за обсъждане на изискванията и задълженията за идентификация и транспорт на животни

    На 03.05.2017 г. беше проведена съвместна среща между представители на Българската агенция по безопасност на храните, Националното сдружение на общините в Република България, Столична община и Областна дирекция по безопасност на храните – София град. На инициираната от БАБХ среща се обсъдиха следните въпроси: ·  реда и начина за идентификацията на еднокопитните животни и предприемане на мерки за недопускане придвижването на неидентифицирани животни, както и за транспортиране на еднокопитни без документи за движение и идентификационен документ – паспорт; ·  последващи действия и алтернативи в случаи на установени животни с неизяснен произход и собственост; ·  контрол на регистрираните пазари за живи животни и предприемане на мерки по недопускане на провеждане на нерегламентирани пазари; ·  транспортиране на живи животни до регистрирани пазари само с одобрени транспортни средства; ·  предприемане на мерки по осигуряване спазване на изискванията за хуманно отношение към животните по време на транспорт и в пазарите за живи животни; ·  реда и начина за идентификация на домашните любимци и контрол на регистрацията им в общините; ·  възможност за предоставяне на общините на достъп до информацията за домашните любимци в Интегрираната информационна система (ИИС) на БАБХ – ВетИС; ·  други актуални въпроси.   Припомняме, че изискванията относно идентификацията на животните, придвижването и транспортирането им, както и за хуманното отношение към животните, включително и по време на транспорт съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) е отговорност на стопаните на животните. Също така, съгласно ЗВД органите на местната власт – кметовете и кметските наместници следва да недопускат до общински пасища и места за водопой на животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, както и да не допускат свободно движение на животни по улиците на населените места;   На срещата бяха обсъдени и възможности за промяна на ЗВД, Наредба № 44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни, Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти, както и на съответните общински наредби,регламентиращи реда и начина за отглеждане на животни на територията на общината.   По време на срещата бяха определени и бъдещи стъпки на взаимодействие.  


 • Д-р Камен Янков, директор на ОДБХ - Пловдив: Неразположението на децата не е причинено от храната

  ОДБХ Русе проверява случай на съмнение за хранително отравяне на деца   Неразположението на децата от детската градина в Пловдив не е причинено от храната. Това заяви д-р Камен Янков директор на Областната дирекция по безопасност на храните, град Пловдив. Той съобщи, че лабораторните резултатите от Референтна лаборатория, където са изследвани пробите от храните, контактните повърхности в кухненския блок и инвентара в детската градина са отрицателни за патогенни микроорганизми. „Със сигурност може да се твърди, че не е имало бактериална инфекция – стафилококи, салмонела или ешерихия коли, причинени от храни и посуда в детската градина”, поясни д-р Янков.   Припомняме, че миналата седмица 8 деца се оплакаха от стомашно неразположение, а две деца бяха настанени в лечебно заведение. Общо 146 деца в детската градина бяха консумирали от приготвената на място храна.   Областна дирекция по безопасност на храните, град Русе извърши незабавна проверка по случай на съмнение за хранително отравяне на деца в детска градина в село Босилковци, община Бяла, област Русе. 10 деца и 2 служителки са се оплакали от стомашно неразположение и са настанени в лечебно заведение. Общо 240 деца са консумирали храната, която е била приготвена в кухня-майка и е доставена на няколко места за хранене в общината.   Проверката е извършена съвместно от екипите на ОДБХ Русе и служителите на Регионална здравна инспекция, град Русе. Взети са проби за лабораторни изследвания от ястията, които са доставени от кухня-майка, контактните повърхности в кухненския блок и посудата, както и от персонала. Първите резултатите ще бъдат известни началото на другата седмица.


 • Ръководството на БАБХ се срещна с браншови организации от сектора на млечното говедовъдство

    Ръководството на Българската агенция по безопасност на храните се срещна с браншови организации от сектора на млечното говедовъдство Рангел Матански, заместник-председател на Националния съюз на говедовъдите в България, Юлия Куюмджийска от Консултативни съвети по животновъдство, д-р Трифон Цветков, председател на Български ветеринарен съюз и д-р Петър Доjчев, председател на Областна колегия – Перник, Български ветеринарен съюз. На инициираната от БАБХ среща се представиха резултатите от първия и втория етап от изпълнението на Плана за действие на България за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко. На представителите на животновъдите бяха разяснение в детайли какво означават резултатите и какви са съответните изисквания на законодателството.    Припомняме, че БАБХ прилага плана за тестване на качеството на суровото краве от началото на 2016 година. При подписването на договора за присъединяване на България към ЕС българския бизнес в млечния сектор получи възможността да преработва все още неотговарящо на изискванията на ЕС сурово краве мляко, предназначено само за национален пазар в рамките на определен преходен период от време. Според действащата правна мярка на ЕС преходният период ще приключи на 31.12.2015 г. Благодарение на изготвения  план не беше спрян достъпа на българското мляко и млечни продукти до пазара.   На представителите на животновъдите беше разяснена Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол. Наредбата е в сила от 07.03.2017 г.    БАБХ даде информация и за изпълнението на Държавната имунопрофилактична програма за 2017 година.   По време на дискусията бяха начертани стъпки за взаимодействие.  


 • Заместник-изпълнителният директор на БАБХ д-р Петя Петкова се срещна с ген.секретар на Европейската федерация на производителите на фуражи Александър Дьоринг и представители и Американската асоциация по соята

      Заместник изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Петя Петкова се срещна с ген.секретар на Европейската федерация на производителите на фуражи Александър Дьоринг и представители на Американската асоциация по соята – г-н Ян Ван Иес и г-н Яни Адриан Чихая и г-жа Мила Бошнакова от департамент "Земеделие" на Американското посолство.   Бяха обсъдени въпроси свързани с взаимодействието на браншовите организации и държавните органи по отношение устойчивото развитие на фуражната промишленост, използването на нови източници на фуражи, прилагайки подхода на кръговата икономика. БАБХ представи кратка информация за производството на комбинирани фуражи в България, които изцяло отговарят на изискванията за безопасност и качество.   На срещата се отбеляза, че се поставят ясни граници между ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните фуражи в България.    Заместник изпълнителният директор на БАБХ д-р Петя Петкова съобщи, че се работи съвместно с Министерство на здравеопазването по изготвянето на Национален план за микробиална резистентност.   Дискутира се възможността за задълбочаване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни.   На срещата присъстваха директорът на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ д-р Георги Чобанова и зооинж. Пенка Манева-Кънева, началник-отдел „Контрол на фуражите“.