• БАБХ извърши над 13 000 проверки по официален контрол за изминалия месец

      Инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните през месец септември  извършиха 13 000 проверки по планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Съставени са 142 акта и са издадени 713 Преписания.   В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене  473,27 кг. хрaни от животински произход (месо, субпродукти, месни продукти, месни заготовки, млечни продукти), които са били с изтекъл срок на годност, промяна в органолептиката, без етикет на български език или липсващ етикет, както и за без документи за произход, 3750 кг. отработени мазнини, 64,12 кг. храни от неживотински произход (ядки, течен шоколад, замразена царевица, слънчоглед ) за липса на етикет, 48 кг. брашно с изтекъл срок на годност,  94 яйца с неизвестен произход, 24 л. прясно мляко- с изтекъл срок  на годност и 2,08 кг. печени месни продукти съхранявани при нехладилни условия.  В този тип обекти от реализация са спрени, 14, 76 кг. бисквити с палмова мазнина и без браншови стандарт, 1535 кг маслини без етикетировка; 53 кг. краве сирене с наличие на немлечни мазнини и 40 безалкохолни напитки (330 мл.) без документи. От предприятия и складове за търговия на едро са унищожени 51 615,3 кг. (51 тона) храни от животински и неживотински произход. Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 6., от които 2 на територията на гр. Ямбол,  2 на  територията на гр. Плевен,  1 на територията на гр. Добрич  и 1 на територията на София – град.  Причините за издаване на Заповеди за спиране дейността на обектите са относно лошо хигиенно състояние и неизпълнение на връчени предписания. и несъответсвия свързани със сграднен фонд. Само през изминалата седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха близо 2355 проверки в обекти от търговската мрежа и заведения за обществено хранене на територията на цялата на страна. От тях 2296 по текущ  официален контрол и 59 по сигнали и жалби на граждани. Издадени са 132 Предписания и са съставени 25 Акта за установяване на административно нарушение, като 1 обект е с временно преустановена дейност.  Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност 2 – (на територията на гр.Варна– 1 и на територията на гр. Кюстендил – 1 за обект без регистрация по чл.12 от ЗХ и несъответсвия свързани с технологичното оборудване) В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване храни са 110,7 кг. храни от животински произход (млечни и месни продукти, пилешки  бургери, кренвирши, месни консерви и свинско месо). Причините за унищожаването им е нерегламентирана търговия, неправилно съхранение, несъответствие в етикетирането, храни без придружаващи документи, 2,38 кг. риба за неправилно съхранение. Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите на Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние на обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност и пропуски в етикетирането. Установени са служители с лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.  Във връзка с извършваните извънредни проверки в кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни през изминалата седмица са извършили 185 проверки, при които за установените несъответствия са издадени 9 предписание и е съставен 1 Акт.  


 • Констатирано е огнище на Нюкясълска болест по птиците в пазарджишкото село Синитoво

    Констатирано е огнище на Нюкясълска болест по птиците в пазарджишкото село Синитoво. Болестта засяга домашните, както и дивите птици, но болестта не е опасна за човека. Областна дирекция по безопасност на храните, град Пазарджик е взела проби от умрели домашни птици, след като собствениците им са информирали за смъртността. Лабораторните резултати са доказали, че птиците са умрели от Нюкясълска болест (Псевдочума при птиците) в един животновъден обект. Не е констатирано наличие на птичи грип.   С цел ограничаване и ликвидиране на болестта Българската агенция по безопасност на храните незабавно предприе мерки съгласно европейското законодателство, тъй като болестта причинява значителни икономически загуби. В животновъдния обект са били 47 птици, 20 са умрели, а 27 са умъртвени по хуманен начин. Извършена е дезинфекция. Ваксинирани са близо 14 000 домашни птици в  3-те селища попадащи в 3 километровата предпазна зона около огнището. Всеки ден се извършват клинични прегледи на домашните птици в 10 километровата наблюдавана зона. Вероятната причина за появата на „Нюкясълска болест” е чрез диви птици. Забранена е търговията и придвижването на живи птици и продукти, добити от тях, както и пазарите и провеждането на изложби на птици в предпазната и наблюдаваната зона.  


 • Приключи изпълнението на съвместен проект на Българска агенция по безопасност на храните с Националната агенция по храните на Грузия и партньори от Департамента по земеделие на САЩ

    В периода 30 октомври – 03 ноември 2017 г. се проведе работно посещение на експерти от Националната агенция по храните и Министерство на земеделието на Република Грузия, което е последен етап от изпълнението на съвместен проект между България-САЩ-Грузия, на тема „Изграждане и укрепване на капацитета на Националната агенция по храните на Грузия за оценка и управление на риска“, финансиран от официалната помощ за развитие към Министерство на външните работи на Република България.   Посещението беше организирано в рамките на заключителни дейности 4 и 5 от проекта, с акцент върху представяне на Европейските стандарти за оценка на риска и управление на риска в областта на здравеопазване на животните и търговията; принципи и изисквания на HACCP.   Целта на проекта е подпомагане на Република Грузия при изпълнение на стандартите на ЕС при търговия с животни и продукти от животински произход  и изграждането й като надежден партньор при търговия с държави от ЕС и САЩ, чрез усъвършенстване на процедурите за оценка и управление на риска.   В рамките на визитата беше проведено и посещение на Центъра за оценка на риска по хранителната верига и обучение за принципи за оценка на риска в областта на здравеопазването на животните и безопасността на храните, с водещ лектор доц. Иванов, директор на Центъра.   Изпълнението на проекта приключва до 30 ноември 2017 г., с издаването на заключителния доклад, в който ще бъдат представени постигнатите резултати и ползи за бенефициента.   Заключителната среща се проведе на 03.11.2017 г., в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните с участието на д-р Петя Петкова, зам. изпълнителен директор на БАБХ и ръководител на проекта, д-р Тодорка Янковска-Стефанова, зам. изпълнителен директор на БАБХ, експерти от БАБХ и Националната агенция по храните на Грузия, участвали в изпълнението на проекта и в присъствието на г-н Demna Dzirkvadze (представител на Департамент по земеделие към Посолството на САЩ в Тбилиси), партньор по проекта, който изрази положително мнение за досегашното изпълнение на проекта и анонсира началото на втория етап от проекта, който ще се изпълнява в следващите 15 месеца между САЩ и Грузия и ще бъде продължение и надграждане на постигнатите до момента резултати.  


 • За изминалата седмица БАБХ извърши над 2400 проверки в цялата страна

  През изминалата седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха близо 2436 проверки в обекти от търговската мрежа и заведения за обществено хранене, от които 2385 по текущ  официален контрол и 51 по сигнали и жалби на граждани. Издадени са 114 Предписания и са съставени 32 Акта за установяване на административно нарушение, като 1 обект е с временно преустановена дейност.   В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване храни са 301,44 кг. храни от животински произход (млечни, месни и птичи продукти), които са били без идентификация, с неясен произход, без етикет или с изтекъл срок на годност, 10 кг. мазнина - без идентификация и неяссен произход, 3,46 кг. замразена риба и 30 кг. брашно, 21 кюфтета и кебапчета които са били с изтекъл срок на годност, 59 безалкохолни напитки за без етикет на български език. Спрени от продажба са 50 кг. храни в обект с хранителен взрив, 16 кг. месни заготовки и руска салата, 30 шоколадови десерти, 15 безалкохолни напитки, 3 л. храни от неживотински произход  (горчица, кетчуп, майонеза) и 50 л. прясно мляко - неотговарящи на изискванията на Наредба 9/2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, 26 храни (принцеси, кюфтета, кренвирши) - без етикет и произход.   Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите на Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние на обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност и пропуски в етикетирането. Установени са служители с лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.    Във връзка с извършваните извънредни проверки в кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни през изминалата седмица са извършили 104 проверки, при които за установените несъответствия са издадени 1 предписание и са съставени 2 Акта.  


 • Близо 90 хил. птици са унищожени заради констатираните 4 огнища на инфлуенца

    Близо 90 хиляди птици са унищожени до момента във връзка на констатираните огнища на Инфлуенца по птиците (грип). Първото огнище на болестта беше констатирано в средата на месец октомври в животновъден обект за отглеждане патици, собственост на „Мейпъл Лийф Полтри“ ЕООД в село Стефаново община Добрич, област Добрич. Бяха унищожени близо 11 хил. птици.   Второто и третото огнище беше констатирано в село Узунджово, община Хасково, област Хасково и в село Глушник, община Сливен, област Сливен в лично стопанство - ферма тип „заден двор“. За ликвидиране на заболяването бяха унищожени над 1500 птици.   Четвъртото огнище беше констатирано на 3 ноември в животновъден обект за отглеждане на патици собственост на „Алианс Агрикол“ ООД в село Зимница, община Стралджа, област Ямбол, където бяха унищожени близо 8 хил. патици. Като част от мерките за ликвидиране и недопускане на разпространението на болестта беше умъртвено и цялото стадо кокошки-носачки в животновъден обект собственост на „Милениум 2000“ ООД в землището на село Зимница. Фермата е в непосредствена близост до констатираното огнище и попада в 3-километровата зона, в която се унищожават всички възприемчиви животни. Унищожени са близо 68 хиляди кокошки-носачки. Към момента на територията на област Ямбол е констатирано само едно огнище на заболяването Инфлуенца по птиците във ферма за патици.