• БАБХ започва самолетна ваксинация срещу бяс по дивите животни

    От 15 юни 2018 г. Българска агенция по безопасност на храните започва първата за 2018 година ваксинация по въздух срещу бяс при дивите хищници. Десет специално оборудвани самолета ще разпръснат над 1 млн. ваксинални примамки от въздуха, като ще се започне от летище Приморско, област Бургас, и премине през летищата в Балчик, област Добрич, Ерден, област Монтана, Кондофрей област Перник и Малево, област Хасково. Разпръскването на ваксините ще се извърши през следващите 16 дни в зависимост от атмосферните условия. Ваксиналните примамки ще бъдат разпръснати на територията на областите Перник, Кюстендил, Смолян, Кърджали, Хасково, Добрич, Силистра, Видин, Монтана, Благоевград, Пазарджик, Ямбол, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София област, Шумен, Разград, Русе, велико Търново, Плевен и Враца, като няма да бъдат разпръсквани над населените места и водоемите.    Ваксиналните примамки са с формата на кубче с размери 2х3х2 см. и са със специфична миризма, която привлича хищниците. На един квадратен километър се изхвърлят по 25 броя примамки, които самолетите пускат от височина 150 метра. Мястото на всяка пусната от самолетите примамка се отбелязва с помощта на GPS-система.   Ветеринарните лекари препоръчват хората да не пипат ваксиналните примамки с незащитени ръце, защото при нарушена цялост на външната обвивка, ваксината може да бъде опасна за тяхното здраве. При контакт с примамките е добре да се извърши консултация с лекар. Ваксините не представляват опасност за здравето на останалите диви животни. Препоръчително е домашните животни да се държат затворени или на повод (за кучетата), за да не приемат примамките, които са предназначени специално за дивите хищници. Ваксинацията е част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и изкореняване на заболяването бяс, която е разработена от Българската агенция по безопасност на храните.  


 • Открито е огнище на птичи грип в добричка птицеферма

    Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните от 13 юни е обявено първично огнище на инфлуенца (тип А) в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки в добричкото село Дончево. Всички заразени и контактни птици в две от халетата на фермата ще бъдат унищожени по хуманен начин. Определена е 3-километрова предпазна зона, която включва селата Богданово, Дончево и Опанец. Забранява се търговията и придвижването на домашни и диви птици, както и яйца за разплод. Птицефермите в 10-километровата зона също остават под наблюдение. Ветеринарните лекари ще извършват постоянни наблюдения на обектите в областта, при съмнения за инфлуенца ще бъдат вземани проби за изследване.  


 • Окончателното решение по казуса с кравата, пребивавала в Сърбия, ще бъде взето до дни

    Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасността на храните Дамян Илиев ще вземе окончателното решение по казуса с кравата, пребивавала 15 дни в съседна Сърбия. По европейското и българско законодателство всяко живо животно, влязло в Европейския съюз от трета страна без документи, трябва да се конфискува и унищожи, за да се предотврати евентуална зараза и да се защити индустриалното производство на страната. Окончателното становище по казуса се очаква до няколко дни.


 • Предприемане на мерки след откриване на огнище на инфлуенца по птиците в с. Дончево, обл. Добрич

      На 13.06.2018 Българската агенция по безопасност на храните потвърди появата на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки в с. Дончево, обл. Добрич. Незабавно след установяването на заболяването БАБХ разпореди предприемане на мерки съгласно Наредба № ДВ-103 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците включващи: Принудително убиване по хуманен начин и унищожаване под официален надзор на труповете на кокошките носачки, по начин недопускащ разпространяване на болестта; Извършването на механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, оборудването, транспортните средства, както и на дворовете и пътищата в и около птицевъдния обект. Определени са предпазна зона, която включва населените места в радиус три километра и наблюдавана зона в радиус десет километра около огнището на заболяването. Мерките в посочените зони са: забрана за търговията и придвижването на домашни, диви, други птици и яйца за разплод; забрана за организиране и провеждане на панаири, пазари и изложби за птици; забрана за разселване на птици за подновяване на дивечовия запас; извършване на преброяване, регистрация и ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в селищата, разположени в предпазната и наблюдаваната зони; извършване на периодични клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища на територията на област Добрич; вземане на проби за лабораторно изследване при всяко едно съмнение за инфлуенца по птиците; извършване на проучване и проследяване за период от последните три седмици, което обхваща движения на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в предпазната и наблюдаваната зони; проверка за изпълнение на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти на територията на област Добрич. Собствениците на обектите, които не са въвели мерките за биосигурност ще бъдат санкционирани. Контрол на влизането или излизането на хора в и от животновъдните обекти, в които се отглеждат птици; стриктен контрол по отношение на добива, преработката и реализацията на птиче месо, месни продукти от птиче месо и яйца в област Добрич.   Карта- географско разположение на засегнатото стопанство       Яйцата не са опасни за човешка консумация. С цел предотвратяване на евентуалното разпространяване на заболяването при други птици БАБХ изтегля и разпространените в търговската мрежа яйца с произход засегнатия животновъден обект.    


 • Заразен нодуларен дерматит на границата с Турция

    В Република Турция е обявено огнище на Заразен нодуларен дерматит, в гр. Одрин (намиращ се на 30 км от Българо-Турската граница). С цел предпазване на страната от проникване на заболяването, от страна на БАБХ се предприемат следните мерки:   -Повишена епизоотична готовност в пограничните областни дирекциии по безопасност на храните; -Засилен контрол по придвижване на ЕПЖ; -Забрана провеждането на пазари и изложби на животни, възприемчиви към болестта, като се обърне особено внимание на нерегламентираните пазари и тържища; -Предприемане на всички необходими мерки и действия за недопускане на нерегламентирана търговия с животни; -Привеждане в готовност на наличната дезинфекционна техника; -Свикване на епизоотичните комисии и информиране на местните власти за възникване на заболяването в гр. Одрин; -Информиране на стопаните, отглеждащи ЕПЖ и в случай на съмнение от зараза незабавно следва да се информира съответното ОДБХ. Ветеринарният лекар, обслужващ животновъдния обект, при съмнение от Заразен нодуларен дерматит, следва незабавно да уведоми съответното ОДБХ и да предприеме мерки в рамките на неговите правомощия за ограничаване на разпространението на болестта; -Засилен контрол от страна на ГИВП по извършване на дезинфекция на транспортните средства, влизащи от Р. Турция; -Стопаните на ЕПЖ, намиращи се в 20 – километрова гранична зона с Р. Турция, да третират животните с инсектицидни средства с репелентно действие.