За ловците


Инструкции:

• целево взимане на проби от диви свине за изпълнение на програмата за надзор на Класическа чума по свинете в Р България

• определяне на възрастта на дивите свине по зъбната формула

 

Презентации:

• Африканска чума по дивите свине

• Особено опасни болести по дивите свине

• Проби от диви свине

• Трихинелоза

• Инфлуенца/грип по птиците

• Надзор и контрол на болестите по дивеча в България

• Шап - практическо ръководство за ловците

Болести по дивеча в България и другите Европейски държави

• Епизоотологичен надзор, оценка и модел за управление на риска от проникване и разпространение на АЧС по свинете в България

• Икономически модел за изчисляване на преките и косвените икономически загуби от появата на африканска чума по свинете - ENG

• Нагласи и вярвания на свинеферми и ловци към докладване на африканската чума по свинете в България, Германия и западната част на Русия - ENG

 

Публикации от страна на БАБХ в сайта на BG hunting:

• Опасност от проникване и разпространение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в България

• Обучителен семинар за ловци на тема: Африканската чума по свинете и др. актуални болести по дивеча (ВИДЕО)

• Филм за разпространението на Африканската чума по свинете (АЧС) в Европа (ВИДЕО)

• ТРИХИНЕЛОЗА - Постоянната заплаха! (ВИДЕО)