Начало Контакти Лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните

Лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните


Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ)

Директор: Доц. д-р Емилия Иванова, двм
Адрес: София 1330, бул. „Пенчо Славейков” 15
Тел: 02 9523903 (централа), 02 9523903 (приемна), e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com

ЦЛВСЕЕ

Директор: доц. д-р Tодорка Янковска-Стефанова, двм
Адрес: София 1528, бул. „Искърско шосе” 5
Тел: 02 979 10 34, 02 973 14 74, факс: 02 979 07 42, e-mail: clvce@clvce.eu

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

Директор:  инж.хим. Елка Темелчева
Адрес: София 1330, бул. „Никола Мушанов” 120
Тел: 02 8129877, факс: 02 8223376, e-mail: clctc@nsrz.government.bg

Централна лаборатория по карантина на растенията

Директор: Мариана Лагинова
Адрес: София 1330, бул. „Никола Мушанов” 120, П.К. 158
Тел: 02 8024700, факс: 02 8223381, e-mail: clkr@nsrz.government.bg

Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи

Директор: Боряна Нинова

Адрес: София бул. „Братя Бъкстон“ № 37 1618 София

телефон/факс: 02 9555 301, 02 955 9121, e-mail: clozf@bfsa.bg

 

Отдел "Лабораторни дейности" при ОДБХ - Благоевград

Началник отдел: д-р Дафинка Иванова
Адрес: гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 83
Тел. 073 828836, тел./факс: 073 832902, e-mail: vse_blg@abv.bg

Отдел „Лабораторни дейности" при ОДБХ - Сливен

Директор ОДБХ: д-р Пламен Пенчев
Ръководител лаборатория: д-р Величка Георгиева
Адрес: гр. Сливен , ул.”Самуиловско шосе” п.к. 100
Тел: 044 624941, факс: 044 624151, e-mail: rvms_sl@infotel.bg

Отдел „Лабораторни дейности" при ОДБХ – Шумен

И.д. началник – отдел: д-р Катя Димитрова 
Адрес: гр. Шумен , ул.”Съединение” 53
Тел: 0879 222323, факс: 054 860 557, e-mail: vetldk@gmail.com