Начало Контакти

Контакти


  Българската агенция по безопасност на храните 

Адрес:    София, бул. "Пенчо Славейков" 15А

E-mail:    bfsa@bfsa.bg

 

Д-р Дамян Илиев

Изпълнителен директор
Тел: 02 915 98 20
Тел. 02/915 98 20
Факс: 02 915 98 98
Email: ceo@bfsa.bg
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Доц. д-р Тодорка Янковска - Стефанова, двм

Заместник изпълнителен директор 

Тел. 02/915 98 20
Факс: 02 915 98 98
Email: yankovska@bfsa.bg
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Д-р Петя Петкова

Заместник изпълнителен директор 

Тел.: 02/915 98 30
E-mail: p_petkova@bfsa.bg
Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А

 

Инж. агроном Николай Роснев

Заместник изпълнителен директор 

Тел.: 02/915 98 84
E-mail: n_rosnev@bfsa.bg
Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А

 

Пресцентър

E-mail: press.babh@gmail.com,

              press@bfsa.bg

Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА БАБХ

     В български лева

     СИБАНК ЕАД, ОФИС ТУНДЖА               ГР.СОФИЯ, УЛ. ТУНДЖА №12А
     IBAN: BG64 BUIB 9888 3127 1983 01         BIC: BUIBBGSF

     Банкова сметка за превод на суми за гаранции за участие в обществени поръчки и за гаранции за изпълнение на договори
     IBAN: BG82 BUIB 9888 3327 1983 00         BIC: BUIBBGSF

     В евро

     Бюджетна сметка - Българска народна банка
     IBAN: BG89 BNBG 9661 3400 1330 40         S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF
     Кореспондетска сметка на БНБ в TARGET 2
     IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41         S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF