Мониторингови програми


Мониторингови програми

ЦЛКР участва в изготвянето и изпълнението на национални програми за наблюдение на групи култури за наличие на карантинни вредители:

 

 • Мониторинг за карантинни вредители по картофи.
 • Мониторинг за карантинни вредители по ягоди и малини.
 • Мониторинг за карантинни вредители по овощни видове.
 • Мониторинг за карантинни вредители по лозата.
 • Мониторинг за карантинни вредители по горски видове.
 • Мониторинг за карантинни вредители по зеленчукови видове в оранжерии и на открито.
 • Мониторинг за карантинни вредители в оранжерии, разсадници и градински центрове за цветя и декоративни растения.
 • Мониторинг на западен царевичен коренов червей Diabrotica virgifera virgifera LeConte.
 • Мониторинг за Phytophthora ramorum.
 • Мониторинг на бактериален рак по киви Pseudomonas syringae pv. actinidiae
 • Мониторинг на Xylella fastidiosa