Обучения, семинари, публикации


 Информация за регистрация за участие в симпозиума по хуманно отношение в гр. Стара Загора

 ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: Използване на навигационни системи съгласно Приложение I, Глава VI, параграф 4.3 на Регламент 1/2005/ЕО за работа с навигационни системи за камиони

 Обучение на началник отделите "Здравеопазване на животните" (05- 06 юли 2012 г.)

 Обучение на тема Хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки и бройлери

 Класическа чумма по свинете. Случаи при диви свине в България (17 декември 2009 г.)

 Съвременни аспекти в контрола на трихинелозата (17 - 19 декември 2009 г.)

 Бруцелоза. Епидемиологичната обстановка в област Хасково (18 декември 2009 г.)

 Завръщането на бруцелозата

 Пандемичният грипен вирус (H1N1) по животните (17 - 19 декември 2009 г.)

 A (H1N1) Influenza Outbreak in Bulgaria and ECDC Mission

 Африканската чума по свинете на входа на Европа (17 декември 2009 г.)

 Особености на Марсилската и Ку-треска в България за периода 2004 - 2008 г. 

 Новости в лаботароната диагностика на предаваните с кърлежи патогени у нас 

 Епидемиологични проучвания върху диагностицираните от НЦПВЕХ зооантропонози за период от три години - 2007 - 2009 г. (16 - 18 декември 2009 г.)