Клане и зашеметяване


Законодателството на ЕС относно умъртвяването на животни има за цел да сведе до минимум болката и страданието на животните чрез използването на подходящо одобрени методи за зашеметяване. Тя се прилага за животните, отглеждани в стопанства.

През 2009 г. Съюзът прие Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване, който започна да се прилага от 1 януари 2013 г.

 

Свързани документи и инструкции: