Начало За потребителя Домашни любимци Пътуване с домашни любимци Движение на домашни любимци с нетърговска цел от държави членки на Европейския съюз

Движение на домашни любимци с нетърговска цел от държави членки на Европейския съюз


Вие може да напуснете/ върнете обратно или влезете в България с Вашия домашен любимец (куче,котка, порче), ако той:

• е идентифициран с микрочип или татуировка, поставен преди 3/07/2003г, спецификациите на Приложение II на Регламент № 576/2013;

• е регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ ВетИС и е с произход България;

• има паспорт или официален здравен сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар, ако пътувате от страна извън Европейския съюз;

• има поставена ваксина бяс;

• преминали са в рамките на 48 часа преди пътуването клиничен преглед, извършен от лицензиран ветеринарен лекар, който трябва да провери дали животните нямат признаци на заболявания и дали са годни за транспортиране;

• кучетата са преминали третиране (обезпаразитяване) срещу Echinococcus multilocularis;

• писмена декларация, попълнена от собственика или упълномощено лице (образец в част 3 на приложение IV на Регламент (ЕС) № 577/2013) относно нетърговския характер на движението и където е подходящо, че превозът на животното е под отговорността на упълномощено лице в рамките на пет дни от движението на собственика;

• влизат в страната през одобрен граничен пункт за влизане на пътниците.