Издания


UNION OF FOOD INDUSTRY TO FSTU Списание "Храната на 21 век"

 

2016

Брой 1 - Списание "Храната на 21 век"

Брой 2 - Списание "Храната на 21 век"

Брой 3 - Списание "Храната на 21 век"

 

2017

Брой 1 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 2 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 3 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 4 - Списание "Храната на 21 век”

 

2018

Брой 1 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 2 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 3 - Списание "Храната на 21 век”

 

 
 
 СПИСАНИЕ "ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА"
Вече може да намерите професионалното списание “Ветеринарна сбирка” – издание на Българска агенция по безопасност на храните и Съюза на ветеринарните лекари в България – на електронната страница www.vetsbirka.com.

Освен архива на списанието от 1892 г. до днес, ще прочетете още новини, публикации по актуални теми, научни статии и практически съвети от областта на ветеринарната медицина.

 ПРОГНОЗЕН БЮЛЕТИН ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА