Начало Актуални болести по животните Информация КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА БОЛЕСТТА „ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ“(ЗНД), 8-9 СЕПТЕМВРИ 2016 г., СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА БОЛЕСТТА „ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ“(ЗНД), 8-9 СЕПТЕМВРИ 2016 г., СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

На 8 септември се проведе работна среща на Главните ветеринарни санитарни инспектори (ГВСИ) в рамките на Конференция на Министрите за болестта заразен нодуларен дерматит, 8-9.09.2016г., София, България

 

Присъстващи:

-          Делегации от Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Македония, Гърция, Унгария, Израел, Италия, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Турция и Украйна

-          Европейска Комисия : д-р Бернард ван Гутем, директор Дирекция G Управление на кризи в храни, животни и растения, DG SANTE, д-р Франциско Гордежо, началник на сектор, д-р Димитриос Дилаверис, г-н Кристоф Бертран,  началник на отдел Дирекция " Управление на кризи в храни, животни и растения", DG Sante

-          Българска Агенция по безопасност на храните - д-р Дамян Илиев – ГВСИ и Изпълнителен директор на БАБХ, Доц. д-р Тодорка Янковска, двм – Заместник изпълнителен директор на БАБХ, Д-р Петя Петкова Иванова, двм – Заместник изпълнителен директор на БАБХ, Експерти от дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, контрол на фуражите" и “Европейска координация и международно сътрудничество и проекти”

 

Цел на работната среща - обмяна на информация, опит и най-добри практики в контрола и борбата със заболяването заразен нодуларен дерматит; постигане на общ подход за справяне с настоящата епидемиологична ситуация; постигане на политическо съгласие за изменение на съществуващата законодателна рамка на ЕС за контрол на болестта.

 
Обобщение:

1.      Европейската Комисия посочи " превантивната ваксинация срещу ЗНД " като най- ефективна мярка за контрол на болестта.

2.      Законодателната рамка за здравните мерки при ЗНД ще претърпи промени, като нов законодателен акт - Решение на Комисията, което ще отмени сега съществувашите регулации ще бъде представено за разглеждане и и гласуване на следващото заседание на Постоянния Комитет по хранителната верига, 13-14 септ. 2016. Новото Решение ще включи и мерки за страните или части от тях, които нямат констатиран  случай на болестта ЗНД, но са приложили превантивна ваксинация.

3.      ЕК ще продължи да подкрепя технически и финансово страните. ново количество ваксини ще бъдат доставени във ваксиналната банка на ЕС. ЕК възнамерява да разшири обхвата на здравните мерките, които може да бъдат кофинасирани.

4.      ЕК ще продължи да подпомага и трети страни, с доставка на ваксини и работи върху възможността също и да кофинасира част от прилаганите мерки.

5.    Обмисля се възможност за създаване на регионална координационна структура, отговорна и следяща развитието на ситуацията със ЗНД, отговорна за сътрудничеството между страните по отношение контрол на болестта и координираща действията им.Тази функция може да се ипълнява от GF TADs, която в момента координира OIE, EK FAO в областта на контрола на особено опасните болести в световен мащаб.

6.      Необходимо е провеждането на по-нататъшно проучване относно възможностите за предаване на болестта, ролята на векторите и факторите на околната среда в епидемиологията на заболяването, методите за диагностика, диференциацията между ваксинираните и естествено заразени животни, продължителност на имунитета от ваксини, като се иам предвид ,че Референтната лаборатория на ЕС за capripox вируси е един ценен инструмент за тези цели .

7.      Следващата среща ще е по време на следващата работна среща на GF TADs, която ще се проведе в Лисабон, Португалия, по време на Конференцията на OIE Регионалната Комисия за Европа, 19-23/09/ 2016. По време на тази среща ЕК ще има възможност да представи  актуална информация за  болестта на всички 53 страни от Европа ( държави членки на ЕС и трети страни)

Дневен ред :

1.Актуална информация от делегатите за епизоотичната ситуацията с болестта

2.Информация от ЕК за ситуацията с болестта в Европа и предложения за изменения на законодателната рамка за контрол на ЗНД

3.Преглед и постигане на обща позиция за заключения от Конференцията

 

Заключения от Конференция по въпросите на болестта „Заразен нодуларен дерматит“(ЗНД), 8-9 Септември 2016 г., гр. София, България
Conclusions from the Conference on Lumpy Skin Disease held in Sofia, Bulgaria September 8-9, 2016