Инфлуенца по птиците


Инфлуенцата по птиците (Avian Influenza, Птичи грип) е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите птици, характеризиращо се с тежки неврологични нарушения, хеморагична диатеза и лезии по различните органи и системи, което може да доведе до 100% смъртност при кокошевите птици.

Програма за надзор на болестта инфлуенца при домашни и диви птици в България през 2016 - 2018

Наръчник за биосигурност

Информационна брошура за биосигурност

Avian Influenza етиология и патогеноза, клинични признаци, патология, диагностика

Практическо ръководство за биологична сигурност за производство и търговия с домашни птици