Начало За потребителя

За потребителя


Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е органът, който контролира стандартите за качеството при храните, хранителните добавки и напитките, ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол. Основна цел на БАБХ е да се грижи потребителите да получават „Сигурност всеки ден”.

Тук ще ви представим основна информация, свързана с изискванията за храните, домашните любимци, както и друга полезна информация. Надяваме се, че вие, потребителите, ще бъдете активни и ще подавате сигнали за нередности с цел повишаване на качеството на продуктите.

Какво мога да направя в своето ежедневие, за да огранича количеството хранителни отпадъци?

Означенията „най-добър до“ и „срок на годност“ върху опаковките на храните - да ги разберем правилно, за да изхвърляме по-малко храна и да пестим пари

 

Информация от компетентните контролни органи по лекарствата на територията на ЕС и трети страни, касаещи хранителни добавки, съдържащи необявени на опаковките активни вещества

Xранителни добавки, съдържащи необявени на опаковките активни вещества

Информация за опасностите, произтичащи от ползването на потребителски стоки, съдържащи необявени на опаковките активни вещества 


ИНФЛУЕНЦА (ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ - ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Информация за пробиотик диетична добавка за бебета и деца Solgar ABC Dophilus® Powder NET Wt. 1.75 oz (50 g), марка: Solgar, партидни номера: 074024-01R1, 074024-01, 074024-02, в която е установено замърсяване с Rhizopus oryzae /вид плесен/.

Във връзка с информация получена чрез СБСХФ /Система за бързо предупреждение на храни и фуражи – RASFF/, Българска агенция по безопасност на храните информира потребителите, че пробиотик  диетична добавка за бебета и деца  от САЩ - Solgar ABC Dophilus® Powder NET Wt. 1.75 oz (50 g), марка: Solgar, партидни номера: 074024-01R1, 074024-01, 074024-02 е опасна за човешка консумация, поради установено замърсяване с Rhizopus oryzae /вид плесен/.
От мрежата на  INFOSAN уведомяват, че изтеглят продукта.
В тази връзка приканваме потребителите, закупили продукти от горепосочения артикул, да не ги консумират и по възможност да ги върнат обратно на мястото, от което са ги закупили.