Африканска чума по свинете


Заповед № РД 11-1066/05.06.2019 г. за свързана с изменени мерки за болестта Африканска чума по свинете, предвид  изменението на Решение (ЕС) 709/2014. Промените засягат основно лабораторните изследвания преди движения на свине от ограничените зони, свързани с АЧС

Заповед № РД 11-611/25.03.2019 г. за обявяване на огнище с. Цар Асен, област Силистра

Заповед № РД 11-486/08.03.2019 г. за обявяване на вторично огнище в обл. Силистра

Заповед № РД 11-427/25.02.2019 г. за обявяване на огнище в общ. Тервел, област Добрич

Заповед № РД11-321/13.02.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Девня, област Варна

Заповед № РД11-271/05.02.2019 г. мерки изменена със Заповед № РД 11-322/13.02.2019 г.

Заповед № РД 11-2715 от 28.12.2018 г. за обявяване на огнище в с. Васил Левски, общ. Алфатар, област Силистра

Заповед № РД 11-2218 от 01.11.2018 за обявяване на огнище в с. Българево, област Добрич

Заповед № РД 11-2130 от 23.10.2018 г. за обявяване на огнище в с. Кайнарджа, област Силистра

Заповед № РД 11-1778 от 31.08.2018 г. за обявяване на огнище в с. Тутраканци, общ. Провадия, област Варна

Заповед № РД 11-1884/21.09.2018 г.

Заповед № РД 11-1838 от 13.09.2018 г. за предприемане на мерки относно фуражите, във връзка с усложнената епизоотична обстановка.

Протокол от лабораторно изпитване изх. № ДДД 02-3169/31.08.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 11-1815 от 05.09.2018 г.

 

 

Карта за претърсване на умрели диви свине

 

 

Заповед № РД 11-1346/18.07.2018 г. за определяне на Национален кризисен щаб

Заповед № РД11-1225/06.07.2018 г. 

Заповед № РД11-1226/06.07.2018 г.

Заповед № РД 11-1073/21.06.2018 г.

 

Изисквания към различните видове обекти за отглеждане на свине и мерки за биосигурност, на които те трябва да отговарят


 


Програма за надзор и контрол на болестта Африканска чума по свинете в България през 2016-2018 г. (28.12.2017г.)

Практическо ръководство за борба с Африканската чума по свинете; (25.1.2018г.)

СОП за действията, които е необходимо да бъдат предприети от ветеринарните лекари, отговорни за здравеопазването на животните в БАБХ за превенция от и при възникването на огнище на класическа и африканска чума по свинете(16.2.2018г.)

Дейности и мерки предприети от Българската агенция по безопасност на храните по отношение на Африканската чума по свинете (АЧС) (16.2.2018г.)

Етиология, Епидемиология, Диагностика, Превенция и Контрол /Борба/ с АЧС(31.8.2018г.)

Стратегия за борба с болестта АЧС в България 2018 г. (2.1.2018г.)

АЧС - едно ново предизвикателство за дивата свиня в Европа (2.1.2018г.)

Брошура за АЧС (2.1.2018г.)

Презентация за Африканска чума по свинете (3.1.2018г.)

Ръководство за откриване и диагностика на АЧС на FAO - ENG (2.1.2018г.)

Практическа инструкция за ловците във връзка с надзора на АЧС (2.1.2018г.)

Заповед РД09-854 от 08.11.2016 г. на Министъра на земеделието за предприемане на мерки във връзка с болестта (2.1.2018г.)

Заповед РД 09-795 от 12.10.2017 г. на Министъра на земеделието за налагане на възбрана на внос на диви свине на територията на България (10.1.2018г.)

Заповед РД 11-2008 от 11.10.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за извършване на инвентаризация на свиневъдните обекти и засилване на мерките за проследяване, проверка и контрол на движението на домашни свине(10.1.2018г.)

 

Ролята на дивеча в контекста на управлението на здравето на животните  - Международна конференция, гр. София, 08-09.03.2018 г.

 

Обучение за АЧС – опита на Литва в гр. Пловдив 30.01.2018 г.

• Въведение (7.2.2018г.)

• Събиране на данни в заразените зони (7.2.2018г.)

• Превенция и контрол в дивата природа, стратегия лов и хранене(7.2.2018г.)

• Предотвратяване на предаване на заболяването от и към домашни прасета (7.2.2018г.)

• Профилактика и контрол (7.2.2018г.)

 

Видео за Африканска чума по свинете: