Африканска чума по свинете


Африканската чума по свинете (African swine fever) е едно от най-важните заболявания при домашните и дивите свине поради своите високи нива на смъртност, липсата на лечение и ваксина. Веднъж проникнала в дадена държава болестта има значително негативно въздействие върху националната, регионалната и международната търговия, поминъка на свиневъдите и ловното стопанство. Още повече изкореняването му е изключително трудно и при дивите свине може да отнеме години.

 

Програма за надзор и контрол на болестта Африканска чума по свинете в България през 2016-2018 г.

СОП за действията, които е необходимо да бъдат предприети от ветеринарните лекари, отговорни за здравеопазването на животните в БАБХ за превенция от и при възникването на огнище на класическа и африканска чума по свинете

Дейности и мерки предприети от Българската агенция по безопасност на храните по отношение на Африканската чума по свинете (АЧС)

Стратегия за борба с болестта АЧС в България 2018 г.

АЧС - едно ново предизвикателство за дивата свиня в Европа

Брошура за АЧС

Презентация за Африканска чума по свинете

Епизоотологичен надзор, оценка и модел за управление на риска от проникване и разпространение на АЧС по свинете в България

Икономически модел за изчисляване на преките и косвените икономически загуби от появата на африканска чума по свинете - ENG

Ръководство за откриване и диагностика на АЧС на FAO - ENG

Практическа инструкция за ловците във връзка с надзора на АЧС

Заповед РД09-854 от 08.11.2016 г. на Министъра на земеделието за предприемане на мерки във връзка с болестта

Заповед РД 09-795 от 12.10.2017 г. на Министъра на земеделието за налагане на възбрана на внос на диви свине на територията на България

Заповед РД 11-2008 от 11.10.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за извършване на инвентаризация на свиневъдните обекти и засилване на мерките за проследяване, проверка и контрол на движението на домашни свине

Видео за Африканска чума по свинете: