Начало За бизнеса За земеделските производители

За земеделските производители


Прилагане на помощ De minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 от 17 декември 2013 г. на обекти за търговия с храни за компенсиране на част от разходи за транспорт, дистрибуционна логистика и маркетинг на първична земеделска продукция (оранжерийно производство домати и краставици и отглеждани на открито домати, краставици и корнишони; череши и вишни; праскови и нектарини; кайсии и зарзали; ягоди и малини), с оглед нейната последваща реализация.

 

Указания за прилагане на помощ De minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 от 17 декември 2013 г. на обекти за търговия с храни за компенсиране на част от разходи за транспорт, дистрибуционна логистика и маркетинг на първична земеделска продукция (оранжерийно производство домати и краставици и отглеждани на открито домати, краставици и корнишони; череши и вишни; праскови и нектарини; кайсии и зарзали; ягоди и малини), с оглед нейната последваща реализация.

Заявление за извършване на проверка и получаване на Протокол

Национална програма за фитосанитарен контрол и борба с Drosophila suzukii

Разрешени продукти за растителна защита за контрол на Drosophila suzukii

Списък на висшите училища и институции в системата на професионалното образование и обучение, които имат одобрени от изпълнителния директор на БАБХ програми на тема "Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба"

Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене

Дневник за появата, развитието, плътността или степен на нападение от вредители

Дневник на взетите проби и извършени анализи от растения и растителни продукти

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ДВА НОВИ РЕГЛАМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Българската агенция по безопасност на храните стартира информационна кампания на тема: „Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури"

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СОБСТВЕНИЦИ И УПРАВИТЕЛИ НА ФЕРМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО ОТ ВТОРА И ТРЕТА ГРУПА

 

СХЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРОИЗВЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ

Данни на Бенефициентите по УРН - № на сертификат, дата на издаване, № на парцел и сертифицирани количества
         

          КАМПАНИЯ 2014 Г.

01 - ОДБХ гр. Благоевград   11 - ОДБХ гр. Ловеч   21 - ОДБХ гр. Смолян
02 - ОДБХ гр. Бургас   12 - ОДБХ гр. Монтана   22 - ОДБХ София-град
03 - ОДБХ гр. Варна   13 - ОДБХ гр. Пазарджик   23 - ОДБХ СОФИЯ-Област
04 - ОДБХ гр. В.Търново   14 - ОДБХ гр. Перник   24 - ОДБХ гр. Стара Загора
05 - ОДБХ гр. Видин   15 - ОДБХ гр. Плевен   25 - ОДБХ гр. Търговище
               
06 - ОДБХ ГР. Враца   16 - ОДБХ гр. Пловдив   26 - ОДБХ гр. Хасково
07 - ОДБХ гр. Габрово   17 - ОДБХ гр. Разград   27 - ОДБХ гр. Шумен
08 - ОДБХ гр. Добрич   18 - ОДБХ гр. Русе   28 - ОДБХ гр. Ямбол
09 - ОДБХ гр. Кърджали   19 - ОДБХ гр. Силистра      
10 - ОДБХ гр. Кюстендил   20 - ОДБХ гр. Сливен      

Р е к а п и т у л а ц и я


Забележка:
След 31-ви януари се преустановява извършването на корекции в регистрите.


Заповед № РД 09-311 от 26.03.2012 г. на министъра на земеделието и храните


Продуктови спецификации за плодове и зеленчуци, съгласно наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

Заповед № РД 11-399 от 02.04.2012 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Процедура за проверка на съответствие на качеството на пресни плодове и зеленчуци произвеждани в България

Заповед № РД 11-434/12.04.2013 г.на изпълнителния директор на БАБХ:

Процедура за проверка на съответствие на качеството на пресни плодове и зеленчуци;

Регистър за издадени сертификати по Схема за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България;

Заявление за издаване на сертификати за съответствие на качеството на плодове и зеленчуци,произвеждани в България.

Списък на инспекторите по контрол на качество на пресни плодове и зеленчуци в Областните дирекции по безопасност на храните

Списък на служителите от ОДЗ - инспектори по контрол на качество на пресни плодове и зеленчуци по Схема за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци произвеждани в България

 Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta 

Указания за прилагане на схема на държавна помощ – Помощ за компенсиране разходите на земеделските производители, свързани с изпълнението на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera), прилагана през 2020 г.

Заповед № РД 12-8 от 31.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните

Образец на Декларация за вложените количества ПРЗ, разрешени според „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец  Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”

Заповед № РД 12-8 от 21.03.2012 г. на министъра на земеделието и храните

Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)

Декларация относно размера на нападнатите площи и установената плътност на вредителите по "Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец (Tuta absoluta Meyrick)

Национални програми от мерки за контрол на неприятели по картофи

Указания за прилагане на схема на държавна помощ – Помощ за компенсиране разходите на земеделските производители, свързани с изпълнението на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи” – 2020 г.

Заповед № РД 12-6 от 7.03.2013 г. на министъра на земеделието и храните

Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Еlateridae)

Декларация относно размера на нападнатите площи и установената плътност на вредителите по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)

Декларация за вложените количества ПРЗ, разрешени според "Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)

Национална програма от мерки за контрол на картофен молец (Phthorimaea operculella zell) при картофи

 

Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

Заповед № РД 12-12 от 15.10.2019 г. на министъра на земеделието и храните

Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

Указания за прилагане на схема на държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнението на мерки по Националната програма за контрол на вредители в трайните насаждения през зимния период”, прилагани през 2020г.

До 15 май се удължава срокът за отчитане на документи за зимните пръскания

ДЕКЛАРАЦИЯ за вложените количества ПРЗ разрешени по: "Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период"