Начало За нас Структура Лаборатории Национални референтни лаборатории

Национални референтни лаборатории


Заповедта на Министъра на земеделието и храните за определяне на националните референтни лаборатории към БАБХ можете да видите ТУК

Заповед № РД 09-531/06.06.2018г. за изменение на заповед № РД 09-941/23.11.2016 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

Заповед № РД 09-305/22.03.2019 г. за изменение на Заповед № РД 09-941/23.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена и допълнена със Заповед  № РД 09-531/06.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите
 

Заповед № РД 09-976/18.10.2019 г. за изменение на Заповед № РД 09-941/23.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена и допълнена със Заповед  № РД 09-531/06.06.2018 г. и Заповед № РД 09-305/22.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Заповед № РД 09-572/17.07.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-941/23.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена и допълнена със Заповеди №№ РД 09-531/06.06.2018 г., РД 09-305/22.03.2019 г., РД 09-976/18.10.2019 г. и РД 09-92/05.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите