СВЕТОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ЕКСПО МИЛАНО 2015"


 СВЕТОВНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „ЕКСПО МИЛАНО 2015"

 

ОБЯВА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „BEST SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRACTICES ON FOOD SECURITY".

 

Получена е вербална нота от  Посолството на Италия в София във връзка със Световното изложение „Експо Милано 2015” По повод подписването на договор за участие на ООН, състояло се на 14.11.2013 г. в седалището на ФАО в Рим, фирма „Експо 2015 АД" пусна международна обява за определяне на Best Sustainable Development Practices on Food Security". Обявата е публикувана на уеб страницата www.feedinglmowledge.net/best-practices, където се намират също инструкциите за попълване на три езика ("tutorial"), както и илюстративен документ за четене.

Приоритетните сфери, в които трябва да се изявят дейностите, кандидати за "Best Practices" на Световното Изложение в Милано, са пет: управление на природни ресурси, подобрение качеството на хранителните продукти, социално-икономически динамики и глобални пазари, развитие на селските общности и развитие на моделите на устойчиво потребление. Предложенията могат да се представят от местни организации и органи, или държавни агенции, междуправителствени организации и международни агенции, организации, мрежи, НПО, асоциации, държавни и частни фондации, предприятия, изследователски институти, академични структури и публично-частни партньорства. Крайният срок за представяне е 30 април 2014 година. Одобрените за участие проекти ще бъдат публикувани и подкрепени чрез интернет платформата на фирма "Експо 2015" АД (www.expo2015.org) и фирма "Feeding Knowledge" fwww.feedingknowledge.net).

 

Поканени са местни организации и органи, държавни агенции, междуправителствени организации и международни агенции, организации, мрежи, НПО, асоциации, държавни и частни фондации, предприятия, изследователски институти, академични структури и публично-частни партньорства да вземат участие в изложението, като допълнителна информация можете бъде намерена на горепосочените линкове.

 Приложенията можете да изтеглите от тук: -- 1 -- -- 2 -- -- 3 --