УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) създаде специален електронен адрес: legislation@bfsa.bg, на който можете да изпращате вашите коментари, становища, мнения и предложения във връзка с публикувания законодателен пакет на страницата на Европейската комисия (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-400_bg.htm), който за ваше улеснение може да бъде изтеглен на български език от ТУК.

Вашата активна позиция е важна за формирането на правилната политика по въпросите свързани с контрола „от полето до масата“.