Двустранно договорени сертификати за износ от Р България за трети страни


Образец на сертификат за износ на животни, продукти от животински и растителен произход, суровини, фуражи за трети страни- Образец ЕКМСП 01, Версия 01/Утвърден със Заповед РД11-2226/15.11.2016 на изпълнителния директор на БАБХ

Образец на Декларация ЗНД 002_RD 11-2465_12.12.2016 

Образец на Декларация ЗНД 003_RD 11-2465_12.12.2016

Заявление за стартиране на процедура за износ на животни,храни,растения,растителни продукти и други за трети страни.

 Албания

Сертификат за мляко и млечни продукти

Сертификат за износ на говеждо месо

Сертификат кожи от свине, от едри и от дребни преживни животни

Говеда за незабавно клане

Говеда за разплод и угояване

Сертификат за износ на птиче месо в Албания

Ветеринарен сертификат за износ на дивечово месо


 Алжир

Сертификат за износ на мед

Ветеринарно-санитарен сертификат за износ от България за Алжир на дикалциев или монокалциев фосфат с минерален произход

 Армения

Сертификат за мляко и млечни продукти

Допълнителни изисквания

Ветеринарен сертификат за износ за Република Армения на диви, зоопаркови и циркови животни

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА СВИНЕ ЗА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ

 

 Аржентина

Ветеринарен здравен сертификат за износ на непрана овча вълна за Република Аржентина

 Азербайджан

Ветеринарен сертификат за мляко и млечни продукти за произход и здравословност на хранителните и техническите продукти от животински произход

Ветеринарен сертификат за износ на мляко и млечни продукти от едри преживни животни за Република Азербайджан

Ветеринарен сертификат за износ на риба и рибни продукти за Република Азербайджан

4.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС В РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН НА РИБА ЗА КОНСУМАЦИЯ, МОРСКИ ПРОДУКТИ И ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ- НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

5.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС В РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН НА РИБА ЗА КОНСУМАЦИЯ, МОРСКИ ПРОДУКТИ И ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ- НА РУСКИ ЕЗИК.

Ветеринарен сертификат за износ на живи животни 5Р за Република Азербайджан, с допълнение за син език;

Ветеринарен сертификат за износ на домашни любимци 5Р за Република Азербайджан;

8.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЕТЕРИНАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ  - НА РУСКИ ЕЗИК.

Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо 7Р

Ветеринарен сертификат за внос в Азербайджан на еднодневни пилета и яйца за люпене в България.

11. Ветеринарен сертификат за внос на месно продукти в Република Азербайджан

 Босна и Херцеговина

Сертификат за внос на месни продукти/обработени стомаси, пикочни мехури и черва, предназначени за внос в Босна и Херцеговина;

СЕРТИФИКАТ КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

СЕРТИФИКАТ ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ,  РАЗЛИЧНА ОТ КОНСЕРВИРАНА

Ветеринарен сертификар за внос на дъвчащи предмети за кучета в Босна и Херцеговина

Здравен сертификат за износ на животни за зоологически градини за Босна и Херцеговина

Здравен сертификат за внос на желатин за човешка консумация в Босна и Херцеговина

Здравен сертификат за внос на колаген предназначен за човешка консумация в Босна и Херцеговина

Здравен сертификат за внос в Босна и Херцеговина на рибни продукти, предназначени за консумация от хора

Здравен сертификат за внос на птиче месо в Босна и Херцеговина

Здравен сертификат за внос на птиче месо в Босна и Херцеговина_Регионализация за Бургас

Ветеринарен здравен сертификат за износ за Босна и Херцеговина на млечни продукти, получени от мляко от крави, овце, кози и биволи, предназначени за човешка консумация

Ветеринарен сертификат за износ в Босна и Херцеговина на домашни овце и кози за разплод и/или производство

 

Бразилия

Нормативни инструкции за условията на внос на продукти от животински произход в Бразилия

Информация относно регистрация при внос на продукти от животински произход в Бразилия

Грузия

Птиче месо

Живи животни

Ветеринарен сертификат за внос на месни продукти в Грузия.

 

Египет

Здравен сертификат за износ на еднодневни пилета, птици за разплод и яйца за люпене за Египет

 

Израел

Ветеринарен здравен сертификат за внос на гълъби в Израел

Сертификат за износ на храна за домашни любимци, съдържаща продукти от животински произход за Израел

Официално одобрение на предприятия, произвеждащи храни за домашни любимци предназначени за износ за Израел

Ветеринарен сертификат за домашни кучета, котки и порови, които влизат в Израел.
 

 

Ирак

Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо за Ирак.

Ветеринарен сертификат за износ на консерви за Ирак.

 

Индия

 

Китайска народна република

Здравен сертификат за риба и рибни продукти, предназначени за износ от Република България за Китайска народна република

Регистър на одобрените български предприятия  за износ за Китайска народна република

Полезна информация за операторите произвеждащи белен слънчоглед

 

 Република Корея

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИЧНИ ХРАНИ В КОРЕЯ

Условия за внос в Република Корея

 

 Косово

Здравен сертификат за износ на еднодневни пилета и яйца за люпене за Косово.

Здравен сертификат за яйчни продукти (ЯП), предназначени за изпращане от Република България за Република Косово

Здравен сертификат за внос в Република Косово на говеда, предназначени  за незабавно клане след внос

Сертификат за месни заготовки (MP-PREP) за изпращане в Република Косово

Ветеринарно-здравен сертификат за месни продукти/обработени стомаси, мехури и черва, предназначени за изпращане за Р.Косово

Сертификат за мляко и млечни продукти

Здравен сертификат за птиче месо (POU) за изпращане за Р Косово

Здравен сертификат за мляно и механично отделено птиче месо (POU-MI/MSM), предназначено за внос в Р. Косово

Ветеринарен сертификат за говеда за разплод и угояване за Република Косово

Ветеринарно сертификат за свине за разплод и угояване за Република Косово

Ветеринарен сертификат за износ в Република Косово на овце и кози

Сертификат за внос на композитни продукти, предназначени за човешка консумация в Косово

 

Куба

Сертификат на фирма за производство на храни от животински произход

 

Сертификат за консервирани храни

 

Р Македония

Ветеринарен здравен сертификат за фураж за риби, предназначен за внос в Р. Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за яйчни продукти, предназначени за износ или транзитно преминаване през Република Македония

 Ветеринарно-здравен сертификат за обработени кожи от копитни животни, предназначени за изпращане в или транзит през Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за внос на територията на Република Македония на регистрирани еднокопитни животни и еднокопитни животни за разплод и доотглеждане в съответствие с Решение 2004/211/ЕО

Ветеринарно-здравен сертификат за колаген, предназначен за човешка консумация за износ за Република Македония

 Ветеринарен сертификат за прясно месо, включително мляно месо от домашно свине (Sus scrofa) (POR),за внос в Република Македония

Спецификация на продукт към сертификат за покриване  на нормативните изисквания за безопасността на храните от растителен произход и / или  вино, алкохолни и безалкохолни напитки и фуражи от растителен произход, изнесени от Р България за Р Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за месни заготовки за изпращане от Р. България за Р. Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за месо от домашни птици от Република България за изпращане за Република Македония


Ветеринарно-здравен сертификат за мляно месо и механично отделено месо от домашни птици (POU-MI/MSM) за внос в Република Македония


Ветеринарно-здравен сертификат за живи охлюви предназначени за износ от Република България за Република Македония

Ветеринарно - здравен сертификат за охладени, замразени, с черупките, термично преработени, приготвени или консервирани охлюви, предназначени за човешка консумация за изпращане за от Р. България за Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за желатин, предназначен за човешка консумация за износ за Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва за износ в Република Македония

За месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва за транзит и/или складиране в Република Македония

Ветеринарно - здравен сертификат за рибни продукти, предназначени за човешка консумация за изпращане в Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за внос на декоративни водни животни за затворени декоративни съоръжения в Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за млечни продукти за човешка консумация, получени от краве, овче, козе и биволско мляко, от Република България за изпращане за Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за консервирана храна за домашни любимци, предназначена за изпращане за или за транзит през Република Македония от Рeпублика България

Здравен сертификат за внос в Република Македония на композитни продукти, предназначени за консумация от човека

Ветеринарен сертификат за прясно месо, включително мляно месо от домашни говеда; (включвайки видовете Бизон и Бубалус и техните кръстоски) за износ за Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за домашни говеда (включително видовете Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis species и техните кръстоски), произхождащи от държави членки на ЕС, които са предназначени за разплод и/ или производство след вноса им в Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за аквакултури за отглеждане, за райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения

Ветеринарно-здравен сертификат за домашни птици, с изключение на щраусови, за разплод и производство

Ветеринарен сертификат за внос на фуражи

Ветеринарен сертификат за прерботена храна за домашни любимци, която не включваконсервирана храна за домашни любимци, предназначена за изпращане за или за транзит през Република Македония

Ветеринарен здравен сертификат за преработен животински протеин, предназначен за човешка консумация, за износ в Република Македония.

 Малайзия

Ветеринарен сертификат за износ на диви животни като животни за зоологически градини за Малайзия

Международен ветеринарен сертификат за не домашни месоядни животни за износ за Малайзия

Заявление за внос на храни за домашни любимци в Малайзия.
 

 Мексико

Санитарен сертификат за износ на немонтирани ловни трофеи за Мексико

Сертификат за износ на вълна

 

 Молдова

Ветеринарен сертификат за търговия с пилета за Молдова

Ветеринарен сертификат за внос в Молдова на домашни кучета, котки и порове с нетърговска цел

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ за домашни говеда с цел отглеждане и / или производство, предназначени за Република Молдова

Ветеринарен и здравен сертификат за внос на птиче месо в Република Молдова

Ветеринарно-санитарен сертификат за термично преработено мляко, млечни продукти от термично преработено мляко или термично преработени млечни продукти

Ветеринарен сертификат за домашни овце и кози за разплод и/или производство за внос в Република Молдова

 

 

ОАЕ

Ветеринарен здравен сертификат за износ на котки и кучета за Обединените Арабски Емирства

Здравен сертификат за износ на мляко и млечни продукти от България за Обединените Арабски Емирства.

Здравен сертификат за износ на месо и месни продукти за Обединени Арабски Емирства.

Ветеринарен здравен сертификат за износ на еднодневни пилета в Обединени Арабски Емирства.

Ветеринарен здравен сертификат за износ на живи птици за Обединени Арабски Емирства

Ветеринарен здравен сертификат за износ на яйца за люпене за Обединени арабски емирства.

ОМАН

Домашни любимци

 

ПЕРУ

Здравен сертификат за износ на млечни продукти за Перу

 

Саудитска Арабия

Риба и рибни продукти

Информация за регистрация на доставчик на фуражен ечемик за Саудитска Арабия

 

САЩ

 

 

Сингапур

Млечни

Съгласно законодателството на Сингапур, млечните продукти попадат в категория "преработени храни" и като такива трябва да бъдат регистрирани от тях. Производителят подава заявление за регистрация и следва стъпките, посочени в сайта.

 http://www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/ReqToImportExportTransshipFood/

 http://www.ava.gov.sg/FoodSector/FoodTradersAndEst/LicRegFoodTraders/index.htm

Домашни любимци

 

Сирия

ОФИЦИАЛЕН ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЕДНОДНЕВНИ ПИЛЕТА И ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВНОС В СИРИЯ

 

 Сърбия

Ветеринарен сертификат за домашни любимци: безгръбначни (с изключение на пчели и ракообразни), декоративни тропически риби, земноводни, влечуги, гризачи и домашни зайци, за влизане в Р. Сърбия за движение с нетърговска цел

Ветеринарен сертификат за домашни овце и кози, предназначени за клане след внос в Р. Сърбия

Здравен сертификат за сухоземни охлюви, предназначени за консумация от човека

Здравен сертификат за обработени кожи от копитни животни, предназначени за изпращане към Р. Сърбия или за транзитно преминаване през нея

Ветеринарен сертификат за внос в Р. Сърбия на домашни говеда за клане

Здравен сертификат за внос на мед и други продукти от пчеларството, предназначени за човешка консумация

Ветеринарен здравен сертификат за внос в Р. Сърбия на аквакултури за отглеждане, за райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения

Ветеринарен сертификат за зоопаркови месоядни животни (Carnivores), предназначени за внос в Р. Сърбия

Здравен сертификат за временен внос на птици в Р. Сърбия

Здравен сертификат за износ на еднодневни пилета от Р. България за Р. Сърбия

Здравен сертификат за износ на рибни продукти от Р. България за Р. Сърбия

Здравен сертификат за износ на яйца за люпене от Р. България за Р. Сърбия

Здравен сертификат за термично преработено мляко, млечни продукти, произведени от термично преработено мляко или термично преработени млечни продукти и млечни продукти, произведени от сурово мляко за консумация от човека, предназначени за изпращане в Република Сърбия


Ветеринарен здравен сертификат за непредназначено за човешка консумация рибно брашно, добито от морски животни с изключение на морски бозайници, за изпращане в Република Сърбия

Ветеринарно - здравен сертификат за внос на диви животни в Р. Сърбия

Сертификат за фуражи, несъдържащи суровини от животински произход, предназначени за изпращане за Република Сърбия

Сертификат за преработени храни за домашни любимци, различни от консервираните храни за домашни любимци, предназначени за изпращане в Република Сърбия

Сертификат за консервирани храни за домашни любимци, предназначени за изпращане в Република Сърбия

Здравен сертификат за износ на регистрирани коне за разплод за Р. Сърбия

Здравен сертификат за временен внос на регистрирани коне за надбягвания, състезания и културни прояви в Република Сърбия за период от по-малко от 30 дни


Здравен сертификат за износ в Р. Сърбия на преработени животински протеини, които не са добити от преживни животни, не са предназначени за консумация от човека, в това число смеси и продукти, различни от храни за домашни любимци, съдържащи такъв протеин

Ветеринарен сертификат за внос на месни продукти в Р. Сърбия

Ветеринарен сертификат за яйчни продукти за внос в Р. Сърбия

Ветеринарен сертификат за птиче месо и механично отделено месо (МОМ) за Р. Сърбия

Ветеринарен сертификат за движение с нетърговска цел на домашни кучета, котки и порове, при влизане в Р. Сърбия

Ветеринарен сертификат за птици домашни любимци, влизащи в Р. Сърбия с нетърговска цел

Ветеринарен сертификат за износ на овце и кози за разплод за Република Сърбия

Здравен сертификат за внос в Р. Сърбия на композитни продукти, предназначени за човешка консумация

Ветеринарен сертификат за консервирани храни за домашни любимци, предназначени за изпращане в Република Сърбия

Ветеринарен сертификат за фуражи, съдържащи суровини от животински произход, предназначени за изпращане за Република Сърбия

Ветеринарен здравен сертификат за обработени черва, предназначени за внос в Р. Сърбия

Здравен сертификат за внос на колаген, предназначен за човешка консумация

Здравен сертификат за внос на желатин, предназначен за човешка консумация

Здравен сертификат за странични животински продукти за производство на храни за домашни любимци, предназначени за изпращане или транзит през Р. Сърбия.

Здравен сертификат за износ на месни заготовки Република Сърбия

Ветеринарен сертификат за прясно месо от домашни овце (Ovis aries) и домашни кози (Capra hircus)

Ветеринарен здравен сертификат за износ на прясно говеждо месо за Република Сърбия

Ветеринарен сертификат за прясно месо от домашни свине (Sus scrofa)

 Тунис

Ветеринарен здравен сертификат за пресни яйца за консумация

Сертификат за охлюви, предназначени за развъждане

Сертификат за яйчни продукти

 

 Турция

1.1. ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА РИБНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

1.2. ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС  В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА ВОДНИ ЖИВОТНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ПОВТОРНО ПОЛАГАНЕ, ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И ОТВОРЕНИ ДЕКОРАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1.6. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА ЖИВИ СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ И ЖИВИ ЖАБИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ

1.7. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ОТ ВИДА “ОВЦЕ” (OVIES ARIES) И ОТ ВИДА “КОЗИ” (CAPRA HIRCUS), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НЕЗАБАВНО КЛАНИ СЛЕД ВНОС

1.8. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЩРАУСОВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ ( ВНОС) В ТУРЦИЯ

1.9. Здравен сертификат за временно допускане на регистрирани коне в Европейския съюз за период по-малък 90 дни, в съответствие с Решение 2004/211/ЕС

Здравен сертификат за яйчни продукти за човешка консумация, предназначени за износ за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за млечни продукти за човешка консумация, предназначени за износ за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат да млечни продукти за човешка консумация, получени от мляко и крави, овце, кози и биволи, предназначени за износ за Република Турция 

Здравен сертификат за временен внос на регистрирани коне за надбягвания и състезания в Република Турция от страните-членки на Европейския съюз

Здравен ветеринарен сертификат за внос на регистрирани еднокопитни и еднокопитни за разплод и производство в Република Турция от Европейския съюз

Ветеринарно-здравен сертификат за внос на някои птици, различни от домашните, предназначени за изпращане в Турция

Ветеринарен сертификат за износ за Република Турция на животински продукти (червеи (VERMICOMPOST) и изпражнения на насекомите)

Здравен сертификат за износ на храни и/или материали и предмети в контакт с храни

Изисквания за внос на двучерупчести мекотели  

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни животни от рода на овцете (OVIES ARIES) и домашни животни от рода на козите (CAPRA HIRCUS), предназначени за угояване за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни животни от рода на овцете (Ovies Aries) и домашни животни от рода на козите (Capra Hircus), предназначени за износ за разплод от държави-членки на ЕС за Република Турция.

Здравен сертификат за черва (естествени обвивки), предназначени за изпращане за Република Турция

Здравен сертификат за износ на сено и слама за Република Турция

Ветеринарен сертификат за необработена вълна от овце (1), предназначена за Република Турция

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ за износ на влечуги (питони) от Р. България за Р. Турция

Ветеринарен сертификат за внос в Република Турция на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения

Ветеринарно-здравен сертификат за диви месоядни животни, предназначени за изпращане в Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ за Република Турция на високо пречистен хондроитин сулфат, хиалуронова киселина, други хидролизирани хрущялни продукти, хитозан, глюкозамин, ренин, рибен желатин и амино киселини предназначени за човешка консумация

Ветеринарно-здравен сертификат за износ на преработена храна за домашни любимци, различна от консервирани храни за домашни любимци за Република Турция.


 Украйна

Яйца за люпене

Ветеринарен сертификат за износ на прясно птиче месо от Р. България за Украйна

Ветеринарен сертификат за износ на мляко и млечни продукти в Украйна

Сертификат за риба и рибни продукти

Ветеринарен сертификат за внос в Украйна на домашни кучета и котки

Ветеринарен сертификат за износ на термично третирано мляко и млечни продукти, внесени в Украйна от Европейския съюз.

Ветеринарен здравен сертификат за износ на конско месо за Украйна.

 

 Хашемитско Кралство Йордания

Ветеринарен сертификат за износ от Република България за Хашемитското Кралство Йордания на птиче месо, месни заготовки и месни продукти от птици

Допълнителни изисквания при внос на птиче месо в Хашемитското Кралство Йордания

Ветеринарен сертификат за износ на агнета за Йордания

Ветеринарен сертификат за износ на агнешко месо за Йордания

 

Френска Полинезия

Ветеринарно-здравен сертификат за износ на пилешко месо от Република България за Френска Полинезия

Сертификат за износ на птиче месо за Френска Полинезия

 Черна гора 

Мляко и млечни

Сертификат за еднодневни пилета

Сертификат за износ на пилешко месо

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ за домашни говеда за разплод и/или производство

Здравен сертификат за внос на композитни продукти, предназначени за човешка консумация в Черна гора.

 

 Швейцария  

Информация относно разпоредбите за внос на храни от животински произход в кантон Цюрих, Швейцария

 

 Южна Африка

Изисквания за внос на прясно месо и карантия в Южна Африка

Изисквания за внос на обработени месни продукти в Южна Африка

 

Япония

Консерви

Консервирани продукти, които могат да се съхраняват при стайна температура, могат да бъдат внасяни в Япония и преди приключване на процедурата за птиче месо.

 

Изисква се следното:

  • за първата партида-Japanese Animal Quarantine Service трябва да прегледа документите за производствения процес на предприятието, желаещо да внася консерви;
  • износителят трябва да се свърже директно с Japanese Animal Quarantine Service

http://www.maff.go.jp/aqs/english/contactus.html

  • ако се знае на кое пристанище ще пристигне пратката, износителят трябва да се свърже с най-близкия офис на Animal Quarantine Service, ако не-с ЦУ на пристанище Йокохама;

Ветеринарен сертификат за износ от Република България за Япония на птиче месо, месни заготовки и месни продукти от птици

Ветеринарен сертификат за естествени обвивики за производство на месни продукти, предназначени за изпращане за Япония

Ветеринарен сертификат за внос в Япония на птици, различни от тези, които подлежат на задължителна карантина.