Начало Регистри Ветеринарномедицински продукти

Ветеринарномедицински продукти


Публичен доклад за оценка на ВМП - 21.06.2017

Публичен доклад за оценка на лекарствени ВМП

Публичен доклад за оценка на имунологични ВМП

"Нова демонстрационна версия на регистъра на лицензираните ВМП в България"

Регистър на издадените лицензи за производство на ВМП

Регистър на издадените лицензи за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл. 3, ал. 2, т.2 и 3 от ЗКНВП

Регистър на издадените лицензи за търговия на дребно с ВМП

Регистър на издадените лицензи за търговия на едро с ВМП

Регистър на лицензираните за употреба ВМП в България

ВМП разрешени по централизирана процедура

Списък на забранените субстанции за коне, участващи в изложби и състезания

Списък на забранените лекарствени субстанции за употреба при коне - допълнение от 2013 г.

Списък на субстанции забранени за употреба при коне - изменение от 2012 г.

Списък на субстанции забранени за употреба при коне с въведени прагови нива- изменение от 2013 г.

Списък на вещества, които са от съществено значение за лечението на еднокопитни животни и на вещества, които носят допълнителна клинична полза в сравнение с други съществуващи възможности за лечение на еднокопитни животни

Публичен доклад за оценка на ВМП