Начало Регистри Ветеринарномедицински продукти

Ветеринарномедицински продукти


Публичен доклад за оценка на ВМП

Публичен доклад за оценка на лекарствени ВМП

Публичен доклад за оценка на имунологични ВМП

"Нова демонстрационна версия на регистъра на лицензираните ВМП в България"

Регистър на издадените лицензи за производство на ВМП

Регистър на издадените лицензи за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл. 3, ал. 2, т.2 и 3 от ЗКНВП

Регистър на издадените лицензи за търговия на дребно с ВМП

Регистър на издадените лицензи за търговия на едро с ВМП

Регистър на лицензираните за употреба ВМП в България

ВМП разрешени по централизирана процедура

Списък на забранените субстанции за коне, участващи в изложби и състезания

Списък на забранените лекарствени субстанции за употреба при коне - допълнение от 2013 г.

Списък на субстанции забранени за употреба при коне - изменение от 2012 г.

Списък на субстанции забранени за употреба при коне с въведени прагови нива- изменение от 2013 г.

Списък на вещества, които са от съществено значение за лечението на еднокопитни животни и на вещества, които носят допълнителна клинична полза в сравнение с други съществуващи възможности за лечение на еднокопитни животни

Публичен доклад за оценка на ВМП

Предупреждение за употреба на ушен гел "Осурния"

Заповед N РД-11-1018/14.06.2018