Начало Регистри Контрол на храните НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИ НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИ

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИ


Сектор "Обекти за търговия"

Сектор „Обекти за обществено хранене“


Сектор „Обекти регистрирани съответствиe с чл.1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 26 от 14 октoмври 2010 год. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход“