Начало Пресцентър Новини Българската агенция по безопасност на храните успешно договори износа на фуражи за Кралство Мароко

Българската агенция по безопасност на храните успешно договори износа на фуражи за Кралство Мароко

16.07.2019

Приключиха преговорите между Българската агенция по безопасност на храните и Агенцията по безопасност на храните в Кралство Мароко по договаряне на двустранен сертификат за внос на комбинирани фуражи, добавки и суровини, предназначени за хранене на животни от Република България в Кралство Мароко.

В рамките на визитата на д-р Абделгни Аззи, заместник генерален директор на Агенцията по безопасност на храните в Кралство Мароко беше извършен цялостен инспекционен одит на българската системата за официален контрол върху фуражите и производството им в предприятия за производство на фуражни добавки, фуражни суровини и комбинирани фуражи.

Още през месец април 2019 г. Българската агенция по безопасност на храните стартира процедура за износ на фуражи за Кралство Мароко. В резултат на проведения одит българската система за контрол на фуражите беше призната за еквивалентна на мароканската.

Образец на двустранно договорения сертификат е на разположение във всички Областни дирекции по безопасност на храните към БАБХ.

По време на посещението д-р Аззи беше съпровождан от експерти на Министерство на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните.