Начало Пресцентър Новини Експерти от БАБХ представиха на кръгла маса актуална информация за контрола на био храните, двойните стандарти и замърсителите при храните в България

Експерти от БАБХ представиха на кръгла маса актуална информация за контрола на био храните, двойните стандарти и замърсителите при храните в България

31.05.2019

Експерти от дирекция „Контрол на храните“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) участваха в кръгла маса на тема „Качеството на храните – мит или реалност“. Тя се организира от Съюза по хранителна промишленост при Федерацията на научно-техническите съюзи в България (СХП при ФНТС).

В рамките на формата експерти от „Контрол на храните“ на БАБХ се включиха с три обществено значими теми като – „Био храни – изисквания  и контрол“, „Двоен стандарт при храните – резултати и перспективи“ и „Замърсители в храните – законодателство и контрол“. Те представиха актуални данни, статистика и резултати от извършвания контрол, както и най-новото в областта на храните и свързаното с това действащо българско и европейско законодателство. Обсъдени бяха и тенденциите и очакванията за развитието в съответните области.

Д-р Румяна Йорданова, началник отдел в дирекция „Контрол на храните“ в ЦУ на БАБХ разясни какви са правилата за биологично производство на храни, означаването на биологичното производство, както и какъв е контролът върху използването на означения за биологично производство, съобразно националното законодателство и това на ниво Европейска общност. В своята презентация тя конкретизира, че компетентен орган за контрол на биологичното производство в България е Министерството на земеделието, горите и храните, а Българската агенция по безопасност на храните е определена като компетентен орган за контрол на биологични продукти и храни в търговска мрежа.

Д-р Йорданова изнесе данни за извършените през 2018 г. проверки по официален контрол.

В своята тема за двойните стандарти при храните д-р Татяна Николова, началник отдел в дирекция „Контрол на храните”, представи резултатите от проведените в 3 етапа проучвания на пазара в страни от Европейския съюз през 2017-2018 г. В тях са включени храни, произведени от големи международни компании. Тя представи данни за изследванията на храните, етикетирането и извършения ценови анализ. В презентацията бяха посочени откритите различия по отношение на състава на тестваните храни. Анализът на храните показа, че са спазени изискванията на Регламент (ЕС) №1169/2011 по отношение на предоставяне на информация на потребителите, но че са необходими действия на европейско равнище за законодателство, относно различното качество и състав на храни от една и съща търговска марка.

В презентацията си д-р Николова начерта и перспективите за развитие, които стоят пред БАБХ като компетентен орган, засегна и какви са бъдещите действия и проекти, в които е включена Агенцията и съвместната ѝ работа с Комисия за защита на потребителите и Съвместния изследователски център (JRC).

Д-р Кремена Стоева в своята презентационна част разгледа темата за замърсителите в храните и какво е действащото европейско и национално законодателство по отношение на безопасността на храните. Тя изтъкна, че БАБХ провежда ефективен и системен официален контрол, с цел гарантиране безопасността на храните. Д-р Стоева  представи методите за вземане на проби и анализ за контрола на нивата на микотоксини, диоксини, тежки метали и нитрати, и както и оценката на резултатите по микробиологични и фармакологични показатели и за замърсители и пестициди. В рамките на презентацията тя обърна внимание на програмите за лабораторен контрол като постави акцент върху значението на официалния контрол по мониторинговите програми, техните цели и обхват.

Д-р Стоева  изнесе и данни за броя взети проби по мониторинговите програми за 2018 г.

Целта на 11-тото издание на формата бе обсъждането на актуалните проблеми в областта на качеството на храните и приноса за осигуряването му от гледна точка на всички засегнати и заинтересовани страни – от производители, преработватели, търговци и потребители до контролните и сертифициращи органи в страната.

В кръглата маса участваха още експерти от Министерството на земеделието, храните и горите, специалисти от научни институти, представители на браншови организации, ръководители на фирми и предприятия и потребителски организации.