Начало Пресцентър Новини Експерти от БАБХ ще участват в кръгла маса на тема „Качеството на храните – мит или реалност“

Експерти от БАБХ ще участват в кръгла маса на тема „Качеството на храните – мит или реалност“

28.05.2019

Експерти от дирекция „Контрол на храните“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще участват в кръгла маса на тема „Качеството на храните – мит или реалност“. Тя се организира от Съюза по хранителна промишленост при Федерацията на научно-техническите съюзи в България (СХП при ФНТС). Събитието ще се проведе на 29 май 2019 г. (сряда), от 10:00 ч. в Дом на науката и техниката, Зала №3, София.

Целта на 11-тото издание на формата е обсъждането на актуалните проблеми в областта на качеството на храните и приноса за осигуряването му от гледна точка на всички засегнати и заинтересовани страни – от производители, преработватели, търговци и потребители до контролните и сертифициращи органи в страната. Фокус в дискусиите ще бъде поставен върху взаимодействието между отделните звена от хранителната верига с компетентните власти, ролята на държавните институции за стимулиране на производството на български храни и напитки, както и възможностите за защита на добросъвестните производители и борбата с нелегалните производители и вносители. В рамките на мероприятието ще се търсят решения за изграждането на обща визия по отношение на реалните проблеми с качеството на храните на българския пазар.

Във форума експертите от „Контрол на храните“ на БАБХ ще представят най-новото при изпълнението на контрола в областта на храните и свързаното с това действащо българско и европейско законодателство, както и резултатите, тенденциите и очакванията по актуалните теми като „Био храни – изисквания  и контрол“, „Замърсители в храните – законодателство и контрол“ и „Двоен стандарт при храните – резултати и перспективи“.

В кръглата маса ще участват още експерти от министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, представители на браншови организации, ръководители на фирми и предприятия, потребителски и работодателски организации.