Начало Пресцентър Новини Експерти по растителна защита от България и Северна Македония обмениха опит по актуални въпроси

Експерти по растителна защита от България и Северна Македония обмениха опит по актуални въпроси

10.04.2019
Днес, 10 април, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) посрещна екип от експерти от Министерство на земеделието, горите и управление на водите на Република Северна Македония. На срещата бяха обсъдени въпроси за развитието на взаимното сътрудничество и обмяната на опит в областта на растителното здраве, фитосанитарната инспекция и продуктите за растителна защита и торовете.

В рамките на посещението бяха коментирани още възможностите за организиране на обучения в областта на растителната защита, както и провеждането на ежегодни експертни срещи между компетентните органи на двете държави в областта на растителното здраве.