Начало Пресцентър Новини БАБХ и браншовите организации на свиневъдите обсъдиха изискванията за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине

БАБХ и браншовите организации на свиневъдите обсъдиха изискванията за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине

09.04.2019

Ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и нейни експерти се срещнаха с представители на браншовите организации на свиневъдите в България. Целта на проведената дискусия бе да се обсъди и потвърди прилагането на минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине – Наредба № 21 от 14.12.2005 г. (Директива 2008/120/ЕО) и по-конкретно редуцирането на рутинното купиране на опашките им.

По време на обсъждането бе поставен фокус върху проблема с рутинното купиране на опашките на свинете. Като компетентен и отговорен орган, БАБХ настоява за повишаване ангажираността на фермерите за прекратяване на практиката за рутинното рязане на опашки в стопанствата и за спазване разпоредбите на действащото законодателство. Експертите на БАБХ  подчертаха, че това може да бъде овладяно само чрез съвместни усилия и работа в тясно сътрудничество на индустрията с компетентните органи.

Дискутирани бяха  различните фактори, свързани с интензивното свиневъдство, които могат да причинят необичайно поведение при свинете. Представителите на сектора бяха информирани за опасностите, които могат да се наблюдават при подрастващите животни като нараняване на опашките, ушите или крайниците. Но като най-значим и широко разпространен проблем, с който се сблъсква свиневъдството, бе посочен хапането на опашките.

В рамките на  срещата участниците се обединиха около идеята, че със засилена работа и диалог между институциите и индустрията, и частнопрактикуващите ветеринарни лекари, ще могат да се гарантират и поддържат високите стандарти на хуманното отношение към свинете, а с това и да се редуцира рутинното купиране на опашките. Като важна се очерта и постоянната подкрепа за земеделските стопани от страна на Министерство на земеделието, храните и горите и мерките по държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”.

Напомняме, че с Директива 2008/120/ЕО на Съвета се въвежда изискването към страните членки да се  гарантира, че купирането на опашката не се извършва рутинно. Изискванията на Директива 2008/120/ЕО не са нови и са в сила вече 25 години.