Начало Пресцентър Новини Министерски съвет утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 г.

Министерски съвет утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 г.

21.02.2019


Програмата има за цел опазването на здравето на животните и хората в България и спазването на един от основните принципи за създаване на Европейската общност, а именно - свободното движение на животни и животински продукти на територията на Общността.

Поради географското си местоположение, България е постоянно застрашена от проникването на болести по животните и зоонози чрез непрекъснатия поток на хора, животни и транспортни средства през страната. Това налага поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести по животните.

В програмата са посочени приоритетните заразни болести и зоонози (Списък с приоритетни за България и ЕС заболявания по животните, включително зоонози, за които са изготвени национални програми или е предвидена диагностична готовност), които могат да имат значително икономическо въздействие или да представляват заплаха за общественото здраве. Сред тях са: Африканска чума по свинете, Класическа чума по свинете, Ку-треска, Син език, Треска от Западен Нил и др. За всяка болест са описани подробно мерките, които трябва да се предприемат и които са финансирани от държавата.

Поддържането на добър здравен статус на животните и на качеството на продуктите, добити от тях, е гаранция за здравето и благополучието на хората, свободното движение на животни и получените от тях продукти в държавите членки на ЕС, както и за безпроблемен износ за трети страни.
 
Всичко (списъци, приложения, документи и др.) за Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 г. тук.