Начало Пресцентър Новини Няма микробиологично замърсяване в работната среда и храната по случая със стомашно-чревно неразположение при деца от две училища в София

Няма микробиологично замърсяване в работната среда и храната по случая със стомашно-чревно неразположение при деца от две училища в София

29.01.2019


От пробите за стафилококи на персонала от кетъринг фирмата, една е положителна

 

При извършена проверка на Областната дирекция по безопасност на храните – София (ОДБХ-София) към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по случая със стомашно-чревно неразположение при деца от две училища в София (72 ОУ „Христо Ботев” и 151 СОУ – Национално средно общообразователно училище – София), бе установено, че в работната среда и храната, която са консумирали децата, няма микробиологично замърсяване.

По-рано този месец ОДБХ-София-град извърши незабавна проверка в помещенията, в които се хранят учениците (т.нар. столове) на двете учебни заведения и на кетъринг фирмата, приготвила храната. Резултатите от пробите от работната среда и контактните повърхности съответстват по показател „Общ брой микроорганизми“. Пробите от храната, които бяха предоставени на акредитирана лаборатория за микробиологично изпитване, са отрицателни.

След връчване на предписание от страна на контролните органи на БАБХ за изследване за заразоносителство на персонала, зает с приготвяне на храната, от 8 бр. проби 7 бр. са отрицателни, а един служител на длъжност готвач в кетъринг фирмата, е с положителен микробиологичен резултат за стафилококи. Лицето е отстранено от работа и в момента му се провежда домашно лечение.

При проверките не са констатирани несъответствия на действащото законодателство в областта на храните.