Начало Пресцентър Новини Започнаха засилени проверки по Българското Черноморие

Започнаха засилени проверки по Българското Черноморие

06.07.2018

Във връзка с откритият летен туристически сезон инспектори на Българска агенция по безопасност на храните през м. Юни извършиха 914 бр. извънредни проверки в обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, включително и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти предлагащи услугата „ол инклузив“ и др. на територията на  Варна, Бургас и Добрич. Целта на проверките е установяване съответствието на бизнес операторите с изискванията на действащото законодателство  по отношение регистрацията на обектите, хигиенното им състояние (сградов фонд и оборудване, хигиена на персонала, отстраняване на отпадъците),  поддържане на Системите за управление безопасността на храните или процедури основани на принципите на НАССР (спазване условията и сроковете на съхранение, изискванията за етикетиране, програми за мониторинг за хигиена и безопасност на храните) и осигуряване на проследимост на хранителните продукти (наличие на документи за произход и безопасност).

Най-често констатираните несъответствия са по отношение на:

  • сграден фонд и оборудване,
  • хигиена на обекта и персонала,
  • търговия и предлагане на некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство и на храни без идентификационна маркировка за произход и годност
  • пропуски в записите свързани със Системите за управление безопасността на храните;
  • извършване на дейност в обекти без регистрация по чл.12 от ЗХ

За отстраняване на констатираните несъответствия са издадени 127  бр. предписания и са съставени 8 бр. АУАН.

Възбранени и насочени за унищожаване са 254,4 кг. храни от животински произход /риба и рибни продукти, месо и месни продукти/; 10,8 кг. тестени изделия поради липса на  документи за произход и годност; 10,2 кг. замразени зеленчуци поради липса на  документи за произход и годност; 4 кг. млечни продукти, поради изтекъл срок на реализация и без етикети.