Начало Пресцентър Новини БАБХ извърши извънредни проверки в 1 742 детски градини и училищни столове

БАБХ извърши извънредни проверки в 1 742 детски градини и училищни столове

18.05.2018

 

В изпълнение на един от основните приоритети на БАБХ и предвид засиления обществен интерес изпълнителният директор на БАБХ разпореди да бъдат извършени проверки извън плановия официален контрол във всички хранителни блокове към детски ясли, градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети, намиращи се на територията на цялата страна. Целта на тези проверки е да се установи как се спазват текстовете на Наредба №9/2011г. за специфичните изисквания и качество на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения.

В горецитираните обекти до момента инспекторите от отделите “Контрол на храни” при областните дирекции по безопасност на храните извършиха 1 742 инспекции. Анализът на резултатите показва, че почти изцяло предлаганите храни в обектите, свързани с изхранването на деца, са произведени по БДС, спазват се браншови и утвърдените стандарти и отговарят на изискванията на законодателството.

Все още обаче има случаи с констатирани несъответствия, най-често свързани с:

•           проблеми по поддръжката на сградния фонд и оборудването;

•           некоректни и нередовно водени записи по системата за управление на безопасността на храните;

•           неправилно съхранение на суровини и храни;

•           предлагане на храни с изтекъл срок на годност и без документи за произход;

•           предлагане на храни, неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2011г. за специфичните изисквания и качество на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения. Допускането на подобно несъответствие се дължи и на факта, че при разработването на критериите за доставка на храни в обектите за детско хранене отговорните  администрации почти не използват експертния потенциал на БАБХ.

В резултат на контролните действия от страна на БАБХ са издадени 71  предписания, съставени и връчени са 13 акта за установяване на административно нарушение /АУАН/, а един обект на територията на Бургас е спрян от експлоатация поради занижена хигиена на помещенията и оборудването. Възбранени са и насочени за унищожаване 47 кг храни - заради липса на идентификационна маркировка или са с изтекъл срок на годност.

Българската агенция по безопасност на храните продължава да извършва проверки, свързани с предлагането на храни на деца и ученици не само до края на учебната година, но и при организираното хранене по време на лятната ваканция.