Начало Пресцентър Новини Дамян Илиев: Тясното сътрудничество между ловци и ветеринарни лекари в ЕС е гаранция за доброто здравеопазване на животните

Дамян Илиев: Тясното сътрудничество между ловци и ветеринарни лекари в ЕС е гаранция за доброто здравеопазване на животните

08.03.2018 

Нарастващата опасност от риск за нови заболявания сред дивите и домашни животни засилва необходимостта от тясно взаимодействие между ветеринарно-медицинските служби и организациите на ловците в Европа и по света. Именно затова днес в София беше открита Работна среща TAIEX , организирана със съдействието на ГД САНТЕ на ЕК, Българското председателство и Българската агенция за безопасността на храните.

Форумът беше открит от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, от Витянис Андриукайтис, еврокомисар по здравеопазването и безопасността на храните и от изпълнителния директор на БАБХ Дамян Илиев.

„Европейският съюз има свои приоритети и здравеопазването на животните и хората е един от най-важните от тях. През последните 10 години сме свидетели на появата на нови болести по дивите животни, предизвикани отчасти и от климатичните промени, които нанасят огромни щети върху селскостопанските животни, а оттам и върху хората“, посочи при откриването на форума еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андриукайтис. В тази връзка той подкрепи позицията, изразена от изпълнителния директор на БАБХ Дамян Илиев, за необходимост от тясно сътрудничество между ветеринари лекари и ловци в борбата със заболяванията, пренасяни от животни.

„Африканската чума по свинете е изключително сериозен проблем. В тази връзка Европейската комисия разработва хармонизирана програма, която да се прилага от всички държави-членки, за да се даде международен отпор“, посочи още еврокомисарят.

Новият европейски Регламент за здравеопазването на животните, приет през 2016 г., въвежда важни мерки за контрол и предотвратяване на бъдещи опасни зарази. Известно е, че учени от Европейския съюз работят активно и върху ваксина срещу африканската чума по свинете, която засегна редица държави от ЕС като Естония, Литва, Латвия, Полша и отчасти – Чехия и Румъния.

„Икономическите щети, които държавите-членки  на ЕС търпят от разпространението на болестите, пренасяни от дивите животни, са огромни, затова е важно да се работи по международната стратегия за опазване на здравето на дивеча“, посочи и министърът на земеделието Румен Порожанов.

Разпространението на африканска чума по свинете е поредният огромен проблем, с който контролните органи трябва да се справят.

В това отношение Българската агенция за безопасността на храните извършват засилен надзор върху дивеча. До този момент са изследвани 7 хиляди глигани, съобщи изпълнителният директор на агенцията Дамян Илиев.

Международната среща се провежда в рамките на два дни – 8 и 9 март. В нея участват представители от ветеринарните служби и ловни организации на всички държави членки на ЕС, както и от съседни трети страни – Беларус, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Косово, Грузия, Молдова, Черна гора, Сърбия, Турция, Украйна и Руската Федерация, Европейската комисия, Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE),  Международния съвет за опазване на дивеча и дивата природа (CIC), Европейската федерация на асоциациите за лов и опазване на дивеча (FACE) и Канадския център по здравеопазване на дивеча.

Сред обсъжданите теми са още инфекциозността при предаването на заразните болести по дивите животни, надзорът и поддържането на база данни за популациите на дивите животни и др. Специални лекции бяха посветени на контрола срещу разпространението на шапа, инфлуенцата по птиците, бруцелозата по дивите животни и др.

Изнесен бе и доклад за новия интегриран съвместен подход за борба с болестите, засягащи домашните и дивите животни като например туберкулозата.  Представено беше ръководство на GF-TADs за биологичната безопасност на лова и унищожаването на трупове от диви свине.