Начало Пресцентър Новини За изминалата седмица БАБХ извърши близо 2000 проверки в цялата страна

За изминалата седмица БАБХ извърши близо 2000 проверки в цялата страна

26.08.2017

За последната седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха близо 1980 проверки в обекти търговската мрежа и заведения за обществено хранене, 395 от които по българското Черноморие. 

 
Вследствие на инспекциите по морето са издадени 25 Предписания и са съставени  11 Акта за установяване на административно нарушение. 2 обекта са затворени заради липса на регистрация по смисъла на Закона за храните.
 
В резултат на инспекциите по официален контрол в останалите областни на страната са издадени 114 Предписания и са съставени 22 Акта. Спрени от реализация са 229,1 кг. храни от животински произход. Възбранени и насочени за унищожаване са 118,4 кг. храни от животински произход, 5,36 кг. ядки, които са били без документи и 31 яйца с изтекъл срок на годност.
 
Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите в Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност, пропуски в етикетирането и извършване на неразрешена според удостоверението за регистрация на обекта дейност или обект без регистрация по смисъла на чл.12 от ЗХ, както и лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
 
През изминалата седмица са извършени 24 проверки на кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни. Не са установени нарушения.