Начало Пресцентър Новини БАБХ проведе среща с НСОРБ и Столична община за обсъждане на изискванията и задълженията за идентификация и транспорт на животни

БАБХ проведе среща с НСОРБ и Столична община за обсъждане на изискванията и задълженията за идентификация и транспорт на животни

05.05.2017

 

На 03.05.2017 г. беше проведена съвместна среща между представители на Българската агенция по безопасност на храните, Националното сдружение на общините в Република България, Столична община и Областна дирекция по безопасност на храните – София град. На инициираната от БАБХ среща се обсъдиха следните въпроси:

·  реда и начина за идентификацията на еднокопитните животни и предприемане на мерки за недопускане придвижването на неидентифицирани животни, както и за транспортиране на еднокопитни без документи за движение и идентификационен документ – паспорт;

·  последващи действия и алтернативи в случаи на установени животни с неизяснен произход и собственост;

·  контрол на регистрираните пазари за живи животни и предприемане на мерки по недопускане на провеждане на нерегламентирани пазари;

·  транспортиране на живи животни до регистрирани пазари само с одобрени транспортни средства;

·  предприемане на мерки по осигуряване спазване на изискванията за хуманно отношение към животните по време на транспорт и в пазарите за живи животни;

·  реда и начина за идентификация на домашните любимци и контрол на регистрацията им в общините;

·  възможност за предоставяне на общините на достъп до информацията за домашните любимци в Интегрираната информационна система (ИИС) на БАБХ – ВетИС;

·  други актуални въпроси.

 

Припомняме, че изискванията относно идентификацията на животните, придвижването и транспортирането им, както и за хуманното отношение към животните, включително и по време на транспорт съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) е отговорност на стопаните на животните.

Също така, съгласно ЗВД органите на местната власт – кметовете и кметските наместници следва да недопускат до общински пасища и места за водопой на животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, както и да не допускат свободно движение на животни по улиците на населените места;

 

На срещата бяха обсъдени и възможности за промяна на ЗВД, Наредба № 44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни, Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти, както и на съответните общински наредби,регламентиращи реда и начина за отглеждане на животни на територията на общината.

 

По време на срещата бяха определени и бъдещи стъпки на взаимодействие.