Начало Пресцентър Новини Заместник-изпълнителният директор на БАБХ д-р Петя Петкова се срещна с ген.секретар на Европейската федерация на производителите на фуражи Александър Дьоринг и представители и Американската асоциация по соята

Заместник-изпълнителният директор на БАБХ д-р Петя Петкова се срещна с ген.секретар на Европейската федерация на производителите на фуражи Александър Дьоринг и представители и Американската асоциация по соята

21.04.2017 
 
Заместник изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Петя Петкова се срещна с ген.секретар на Европейската федерация на производителите на фуражи Александър Дьоринг и представители на Американската асоциация по соята – г-н Ян Ван Иес и г-н Яни Адриан Чихая и г-жа Мила Бошнакова от департамент "Земеделие" на Американското посолство.
 
Бяха обсъдени въпроси свързани с взаимодействието на браншовите организации и държавните органи по отношение устойчивото развитие на фуражната промишленост, използването на нови източници на фуражи, прилагайки подхода на кръговата икономика. БАБХ представи кратка информация за производството на комбинирани фуражи в България, които изцяло отговарят на изискванията за безопасност и качество.
 
На срещата се отбеляза, че се поставят ясни граници между ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните фуражи в България. 
 
Заместник изпълнителният директор на БАБХ д-р Петя Петкова съобщи, че се работи съвместно с Министерство на здравеопазването по изготвянето на Национален план за микробиална резистентност.
 
Дискутира се възможността за задълбочаване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни.
 
На срещата присъстваха директорът на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ д-р Георги Чобанова и зооинж. Пенка Манева-Кънева, началник-отдел „Контрол на фуражите“.