Начало Официален контрол Здравеопазване на животните ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ОА -1423/К „АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЕТИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗНИКНАЛАТА СЛОЖНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, СВЪРЗАНА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК”

ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ОА -1423/К „АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЕТИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗНИКНАЛАТА СЛОЖНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, СВЪРЗАНА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК”


О Д И Т Е Н    Д О К Л А Д

ЗА

К О Н С У Л Т И Р А Н Е    ОА -1423/К

 

С ПРЕДМЕТ

„АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЕТИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗНИКНАЛАТА СЛОЖНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, СВЪРЗАНА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК”

 

гр. София

Септември, 2014 г.

 

 

Можете да изтеглите документа от ТУК.