• БАБХ, животновъдите и производителите на фуражи заедно срещу антимикробната резистентност

  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) стана домакин на среща, в която се включиха представители на животновъдството и на Съюза на производителите на комбинирани фуражи. Основна тема на дискусията, проведена в края на миналата седмица, беше справянето с едно от най-значимите предизвикателства – антимикробната резистентност. Всички участници заявиха готовност да водят заедно ефективна борба с проблема. Обсъдено беше и прилагането на подхода „Едно здраве“. Резистентността на микроорганизмите към антимикробните средства е един от най-сериозните казуси, с които се сблъсква ветеринарната и хуманната медицина. Европейската комисия и Световната здравна организация (СЗО) насърчават държавите членки да работят за справянето с него чрез приемането на редица препоръки, включително и въвеждането на подхода „Едно здраве“. Целта е да се запази ефективността на антибиотиците, които са важни за хуманната медицина чрез намаляване на ненужната им употреба при животните. От СЗО припомнят, че в някои държави приблизително 80% от общото потребление на антибиотици е в сектора на животновъдството.    


 • Започват извънредните тематични проверки по повод Великден и Гергьовден

  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще извърши извънредни тематични проверки в цялата страна по повод предстоящите официални празници Великден и Гергьовден. Засилените проверки ще стартират на 15 април (понеделник) и ще продължат до 6 май 2019 г. включително. Инспекторите от отделите „Контрол на храните“ при съответните областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) ще проверяват обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно с храни, пазари и тържища, находящи се на територията на съответната област. Инспекциите са извън плановия контрол и ще се фокусират върху производството и търговията на традиционно предлаганите храни за празничната трапеза  – агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци и др., както и на боите за яйца. В рамките на тематичните проверки в търговската мрежа и заведенията за обществено хранене инспекторите на БАБХ ще следят за правилното съхранение на храните, спазване на сроковете на съхранение, наличие на здравна маркировка на трупното месо, правилното етикетиране и маркиране на яйца, включително недопускане на яйца от клас „B“ в търговската мрежа, спазване на Системата за управление безопасността на храните, както и за наличие на документи за произход и безопасност. В производствените обекти ще се проверява за произхода, сроковете и условията на съхранение на използваните суровини и храни, наличие на технологична документация за произвежданите храни, правилното етикетиране на храните и придружаващите храните документи и съответствието им с нормативните изисквания на българското и европейското законодателство. Тази година, с цел по-добра информираност на потребителите за страната на произход на  дребни преживни животни (ДПЖ), ще се поставя здравна маркировка на трупно месо в различни цветове. Тя ще обозначава произхода на месото в конкретни два цвята – син и червен с мастило за хранителни цели. За месото от ДПЖ с произход България здравната маркировка ще е със син цвят. При месо с произход различен от български (заклано в българска кланица, но с чужд произход) маркировката ще е в червен цвят. При поставянето ѝ и в двата случая трябва да се спазва изискването да е на външната повърхност на кланичния труп, по такъв начин, че ако той се разреже на половини или четвъртини всяко парче да има здравна маркировка. Предвиждат се извънредни проверки и на пазарите на живи животни. На тях ще се следи за идентификацията на живите животни, включително паспорти, ветеринарномедицински свидетелства за придвижване на животни към и от пазара и отразяването им в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, съответствието на транспортните средства, с които се придвижват животните, както и ветеринарно-санитарните изисквания и водената документация от собственика или управителя на пазара. При необходимост, в проверките ще оказват съдействие и представители на Икономическа полиция към областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), които ще се включат в рамките на тяхната компетентност. Целта на извънредните тематични проверки е да се осигури безопасност на предлаганите храни, да се гарантира сигурността и здравето на потребителите при увеличеното търсене и предлагане на определени стоки и хранителни продукти по време на празниците Великден и Гергьовден, както и да се предотврати всеки опит за злоупотреби от недобросъвестни производители и търговци, собственици на заведения, за да могат потребителите спокойно да посрещнат празничните дни. Дежурни инспектори към Българската агенция по безопасност на храните ще проверяват обектите по време на празниците и в почивните дни. Те ще извършват проверки по сигнали на потребители, които ще могат да подават онлайн сигнали за нередности или да използват за това горещия телефон на БАБХ – 0700 122 99. Представителите на медиите, които искат да отразят извършването на проверка, ще могат да направят това следващата седмица, в дните 18-19 април (четвъртък и петък).


 • Експерти по растителна защита от България и Северна Македония обмениха опит по актуални въпроси

  Днес, 10 април, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) посрещна екип от експерти от Министерство на земеделието, горите и управление на водите на Република Северна Македония. На срещата бяха обсъдени въпроси за развитието на взаимното сътрудничество и обмяната на опит в областта на растителното здраве, фитосанитарната инспекция и продуктите за растителна защита и торовете. В рамките на посещението бяха коментирани още възможностите за организиране на обучения в областта на растителната защита, както и провеждането на ежегодни експертни срещи между компетентните органи на двете държави в областта на растителното здраве.


 • П О К А Н А ДО ЧАСТНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ, ИЗПИТВАЩИ ПРОБИ ОТ ДИВИ СВИНЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА ТРИХИНЕЛА

  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) организира безплатно обучение за работа с Модул „Лов“, което ще се проведе на 18 април 2019 г. от 10.00 ч. в Централно управление на Агенцията (бул. „Пенчо Славейков”  № 15a). В обучението могат да се включат представители на частните лаборатории,  изпитващи проби от диви свине за наличие на трихинела. Електронната система за управление на вземането и анализирането на проби от диви свине за трихинелоза, наричана Модул „Лов“, е разработена по съвместна инициатива с ловните организации. Тя вече е в експлоатация и с нея се цели по-добро обслужване на ловците при изследванията и получаването на резултатите от изпитванията за трихинела по дивите свине. Модул „Лов“ следва да се използва от всички лаборатории, извършващи това изпитване. Те ще трябва да приемат пробите чрез баркод и да въвеждат резултатите отново в системата. Може да потвърдите присъствие на електронен адрес: am_nikolova@bfsa.bg. Молим, представителите на съответните лаборатории да изпратят своите данни не по късно от 15.04.2019 г.


 • БАБХ и браншовите организации на свиневъдите обсъдиха изискванията за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине

  Ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и нейни експерти се срещнаха с представители на браншовите организации на свиневъдите в България. Целта на проведената дискусия бе да се обсъди и потвърди прилагането на минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине – Наредба № 21 от 14.12.2005 г. (Директива 2008/120/ЕО) и по-конкретно редуцирането на рутинното купиране на опашките им. По време на обсъждането бе поставен фокус върху проблема с рутинното купиране на опашките на свинете. Като компетентен и отговорен орган, БАБХ настоява за повишаване ангажираността на фермерите за прекратяване на практиката за рутинното рязане на опашки в стопанствата и за спазване разпоредбите на действащото законодателство. Експертите на БАБХ  подчертаха, че това може да бъде овладяно само чрез съвместни усилия и работа в тясно сътрудничество на индустрията с компетентните органи. Дискутирани бяха  различните фактори, свързани с интензивното свиневъдство, които могат да причинят необичайно поведение при свинете. Представителите на сектора бяха информирани за опасностите, които могат да се наблюдават при подрастващите животни като нараняване на опашките, ушите или крайниците. Но като най-значим и широко разпространен проблем, с който се сблъсква свиневъдството, бе посочен хапането на опашките. В рамките на  срещата участниците се обединиха около идеята, че със засилена работа и диалог между институциите и индустрията, и частнопрактикуващите ветеринарни лекари, ще могат да се гарантират и поддържат високите стандарти на хуманното отношение към свинете, а с това и да се редуцира рутинното купиране на опашките. Като важна се очерта и постоянната подкрепа за земеделските стопани от страна на Министерство на земеделието, храните и горите и мерките по държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”. Напомняме, че с Директива 2008/120/ЕО на Съвета се въвежда изискването към страните членки да се  гарантира, че купирането на опашката не се извършва рутинно. Изискванията на Директива 2008/120/ЕО не са нови и са в сила вече 25 години.