• Поздравителен адрес от изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков по повод Деня на растителнозащитника

    Уважаеми Колеги, Скъпи растителнозащитници, На 16 януари традиционно отбелязваме професионалния празник на всички агрономи и специалисти, работещи в сферата на растителната защита. Сърдечно поздравявам Вас и цялата научна общност, които сте избрали да свържете живота и кариерата си с тази отговорна професия. Наред с празника, 2021 година е юбилейна – празнуваме 125-та годишнина на растителнозащитната дейност в България! Дълъг път е това, достойно извървян от професионалисти и експерти, с приемственост и грижа за растителното здраве. Днес живеем в предизвикателни времена за човечеството – бързо изменящият се климат и забързаното ежедневие са само част от факторите, които поставят нови условия на работа. Затова в името на прогреса в областта на растителната защита от решаващо значение е да обръщаме допълнително внимание на теми, свързани с опазването на биоразнообразието, иновационните технологии като инструмент за оптимизация на процесите, както и с добива на повече растителни продукти, произведени с щадящи околната среда, живота на пчелите и здравето на човека пестициди. България има добри традиции в областта на растителната защита и отлични специалисти. В последните години се работи много в посока на интегрираното управление на вредителите с цел свеждане до минимум на рисковете за здравето на хората и околната среда, а също така и опазване на пчелите от отравяния. Всички Вие, скъпи колеги, давате своя принос за устойчивостта на дейността – да имаме развито и модерно българско и европейско селско стопанство, а отговорното Ви поведение е гаранция за здрави растения, висока продуктивност и качествена реколта. Благодаря Ви за професионализма и търпението, с които всеки ден доказвате, че растителната защита е кауза в името на хората и тяхното здраве, кауза в името на опазване на природата ни, в името на нашите деца и наследството, което ще им оставим! Искрено Ви желая, да се чувствате удовлетворени, да бъдете здрави и да се хвалите с просперитет и успехи във всички Ваши начинания! Честит празник! Проф. д-р Паскал Желязков Изпълнителен директор на БАБХ


 • БАБХ не констатира несъответствия в обявения произход на картофите в търговски обекти и на борса в София

      Към НАК беше отправена покана за участие в проверките   Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) не откри несъответствия в обявения произход на картофите в обекти на две от търговските вериги и на една от борсите за търговия на едро в София.    Проверките са инициирани от контролния орган, който се самосезира по публикации в медиите, в които Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК) твърди, че картофи внесени от Германия се предлагат като произведени в България.   БАБХ отправи покана към асоциацията и нейния председател за участие в проверката, но такова не беше осигурено от НАК.    Агенцията има готовност за извършване на съвместни проверки и с другите две институции, до които асоциацията е заявила в своята позиция, че ще сигнализира за нарушения. До този момент официален сигнал от НАК не е постъпил в БАБХ.   При проверките в обектите се констатира, че предоставената информация за потребителите в търговска зала на магазините съвпада с посочената в придружаващите картофите документи при доставка в разпределителните центрове на веригите. В търговските обекти са установени налични количества картофи, доставени от Франция, както и от български производител.   В борсата за търговия на едро са установени малки количества картофи от Германия и по-голямо количество от Франция, като страната на произход е ясно отбелязана на всяко пале. Проверените партиди са доставени в склада през месец декември 2020 година. Извършена е проследимост на количествата от същите партиди от пристигането им в склада до отпътуването им за търговската мрежа. Няма констатирани несъответствия в придружаващите документи.   Проверките на БАБХ за произхода на картофите продължават в търговската мрежа и обектите за търговия на едро и дребно.


 • 500 пчелари и производители са се регистрирали до момента в електронната система за контрол на пръсканията на земеделските площи

    Общо 500 потребители – 300 пчелари и 200 земеделски стопани, са се регистрирали до момента в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД). Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ). Земеделските производители са задължени да уведомят през ЕПОРД, а не както досега до кметовете на населените места, за предстоящите растителнозащитни дейности не по-малко от 72 часа преди началото им. В момента на завършване на действието в системата от земеделския производител, автоматично тя ще изпраща SMS до собствениците на пчелини. Така се скъсява времето за уведомяване на пчеларите, което ще спомогне за опазването на живота и здравето на пчелите. ЕПОРД се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като регистрацията и използването й са безплатни за всички потребители. Задължително условие е всеки от тях да има валидна електронна поща. Земеделските стопани се регистрират с имейл и номер на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, наличен в регистъра на лицата, които притежават такъв сертификат, с право за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект. Препоръчително е стопаните и пчеларите да се регистрират в електронната платформа до 31 януари 2021 г., но и след тази дата възможността за регистрация няма да бъде преустановена. Регистрация на нови потребители ще бъде възможна, включително за новорегистрирани земеделски стопани, пчелари и собственици на подвижни пчелини. Платформата дава възможност освен за автоматично генериране и изпращане на SMS и съобщение по електронната поща на уведомления за предстоящо третиране, така и за визуализация върху картата в платформата на местоположението на съответното мероприятие спрямо пчелините. В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г., уведомяването може да се извършва по досегашния ред – чрез кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване или през ЕПОРД. От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез електронната платформа. В периода от 15 март до 31 май, в празнични и почивни дни, на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверки се осигуряват мобилни инспектори и служители от ОДБХ за времето от 8:00-18:00 часа.


 • ЕК възстановява на България над 15 млн. лева, разходвани за борба с АЧС през 2020 година

    Сумата е максимален процент от разходите, съгласно европейското законодателство – 75% Европейската комисия (ЕК) одобри всички направени разходи от Република България през 2020 г. за борба със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и ще възстанови максималния допустим процент от тях, съгласно европейското законодателство – 75%. Възстановените средства ще бъдат в размер на над 15 млн. лева. По-рано през тази година ЕК възстанови на страната ни повече от 22,5 млн. лева за мерките, приложени през 2019 г. През месец ноември 2020 г. в България се проведе одит от Европейската комисия за оценка на мерките, прилагани от българските власти за борба със заболяването. Представителите на комисията оцениха високо изготвянето и прилагането на междуведомствения План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г., всички прилагани от компетентните органи мерки, приетите законодателни промени и доброто сътрудничество между всички заинтересовани институции в борбата с АЧС. В резултат на прилаганите мерки от началото на 2020 г. до момента в България се отчита положителна тенденция за намаляне на броя на огнищата на АЧС при домашни свине в сравнение с 2019 г. Спадът е с близо 60%, като през 2019 констатираните огнища са 44, а през 2020г. – 19 на брой.  


 • БАБХ задържа близо 305 тона храни от трети страни през ноември

    Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържа при граничен контрол 304 707 кг храни от животински и неживотински произход, внос от трети страни. Количествата са задържани в обхвата на официалния контрол на Агенцията на граничните пунктове през месец ноември. Най-големи са възбранените количества мандарини - 109 680 кг от храните с неживотински произход, а при тези от животински - на пчелния мед - 26 736 кг. Спрени са също пратки с портокали - 95 462 кг, 47 858 кг нар, 30 600 кг лимони и 19 825 кг грозде. Задържани са също 57 041 сладък пипер. Всички плодове и зеленчуци са отхвърлени заради констатирано наднормено съдържание на пестициди. Недопуснати на граничния контрол са 11 100 кг лешници, за които е установено замърсяване с микотоксини. 145 кг прополис и 1 722 кг съставни продукти (храни, предназначени за консумация от човека, които съдържат продукти от животински и продукти от растителен произход, като преработката на първичния продукт е неразделна част от производството на крайния продукт; напр. инстантни супи) също са отхвърлени на границата заради незадоволителна документална и идентификационна проверка. Всички храни, при които са установени несъответствия от инспекторите на дирекция „Граничен контрол“, не са допуснати на територията на Република България и ЕС. Спазени са европейските регламенти и законодателството на България, а продукцията е била насочена за унищожаване или е била върната в страната на произход. Заловените продукти, които подлежат на съобщаване по Системата за бързо оповестяване на храни и фуражи (RASFF), са били сигнализирани незабавно.