• Чума по дребните преживни животни за първи път на територията на Европейския съюз

    На 19 юни 2018 г. Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт потвърди положителни резултати за болестта Чума по дребните преживни животни (PPR) в животновъдни обекти в село Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол. Заболяването е констатирано за първи път на територията на страната и на Европейския съюз, като пробите са изпратени за потвърждение в референтната за чума по дребните преживни животни лаборатория на ЕС – CIRAD, Франция. Заболяването не е зооноза – т.е. не е опасно за хората, но е изключително опасно за овцете и козите. Наличие на заболяването на определена територия рязко ограничава възможността за търговия с животни, както и с животинска продукция. С цел ограничаване разпространението на болестта Българската агенция по безопасност на храните незабавно разпореди предприемане на мерки, част от които са: Извършване на епизоотично проучване и проследяване през последните три седмици преди датата на съмнение на движения на дребни преживни животни, продукти получени от тях и странични животински продукти добити от тях, фуража и на транспортните средства, свързани с обектите. Определяне на: Три /3/ км предпазна зона около засегнатите обекти, в която влиза с. Воден, общ. Болярово; Десет /10/ км наблюдавана зона около с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в която влизат следните населени места от община Болярово: гр. Болярово, с. Вълчи Извор, с. Горска Поляна, с. Крайново, с. Малко Шарково, с. Ружица, с. Странджа, с. Шарково, с. Ситово, с. Иглика, с. Мамарчево. В населените места в 3-километровата Предпазна и 10-километровата Наблюдавана зона да се извърши: Преброяване и актуализация на данните за дребните преживни животни и животновъдните обекти; Ежеседмични клинични прегледи за чума по дребните преживни животни и други заразни болести във всички обекти за дребните преживни животни, като резултатите от прегледите да бъдат документиратни; Взeмане на двойни кръвни проби (цяла кръв и серум) от всеки един обект с дребни преживни животни по схема за откриване на 5% разпространение с 95% достоверност и изпращането им за изследване за чума по дребните преживни животни. В граничните общини Царево, Малко Търново и Средец от област Бургас, Болярово и Елхово от област Ямбол и Тополовград и Свиленград от област Хасково се забранява: Търговията, придвижването и транспорт на дребни преживни животни с изключение на тези предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит; Търговията, придвижването и транспорт на едри преживни животни, отглеждани в обекти заедно с дребни преживни животни с изключение на: тези предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар; животни от държави членки, преминаващи транзит; транспортиране на ЕПЖ след получаване на разрешение от Централно управление (ЦУ) на БАБХ Организиране на пазари и изложби на дребни преживни животни; В случаите на извършване на транспорт на ДПЖ след разрешение на ОВЛ, транспортните средства подлежат на задължителна дезинфекция преди товарене и след разтоварване на животните. Заболяването е разпространено в съседна Турция, но на този етап не е ясно как е проникнала заразата на територията на страната. Заболяването се предава при тесен контакт между животните. С цел предотвартяване неговото разпространение и засягане на нови ферми, ще бъдат извършвани проверки за нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни на територията на съответните области. При установяване на нерегламентирано придвижване на дребни преживни животни на собствениците (придружителите) на животните да бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение, а животните да бъдат незабавно умъртвени и труповете ще бъдат унищожени при спазване изискванията на Регламент (ЕО) 1069/2009. БАБХ препоръчва фермерите временно да ограничат търговията и транспортиране на животни, както и посещение на ферми. Особено важно е да се избягват пътувания до ферми в южната ни съседка.


 • Изтеглените яйца за консумация не представляват риск за общественото здраве

      Заболяването Инфлуенца („грип“) по птиците е високо заразно вирусно заболяване при птиците. Болестта има две основни форми (H5 и H7), които се различават по своята способност да инфектират: Нископатогенната форма обикновено причинява леки симптоми, често, но не винаги се показват ясни признаци на инфекция (остава „скрита“); Високопатогенната форма се разпространява бързо и води до много висока смъртност при повечето видове домашни птици. Тази форма на вируса нанася сериозни последици и огромни финансови загуби на птицевъдството. Вирусът на инфлуенца по птиците има възможността за бърза мутация (промяна) и преминаване от нископатогенната форма към високопатогенна. По тези причини ранно откриване на заразата при домашни птици и бързото им унищожаване е ключов елемент в контрола за предпазване от разпространение на инфекцията в страната. За да се предотврати разпространение на заразата, се създават ограничителни зони, забранява се движението на птиците и употребата на продукти,  предразположени към заразяване, засилват се мерките за биологична безопасност на всички нива на производство на домашни птици (почистване и дезинфекциране на заразените стопанства), извършва се наблюдение (клинични прегледи и вземане на проби, ако е необходимо) в птицевъдните обекти в ограничителните зони. Мерки за борба със заболяването се прилагат по пропорционален и гъвкав начин, като се отчитат различните нива на риска от заразата, породена от различните форми на вируса, вероятното социално и икономическо въздействие върху земеделския сектор и риска за общественото здраве и здравето на животните. От началото 2018 г. са потвърдени 11 огнища на птичи грип – 2 във ферми за кокошки носачки и 9 във ферми за патици. Последното констатирано огнище е от 13.06.2018 г. във ферма за кокошки носачки. В рамките на ликвидиране на огнището и ограничаване на разпространението на вируса, БАБХ е възбранила и изтеглила от пазара над 1 041 220 броя яйца за консумация, които ще се насочват за унищожаване.  


 • БАБХ започва самолетна ваксинация срещу бяс по дивите животни

    От 15 юни 2018 г. Българска агенция по безопасност на храните започва първата за 2018 година ваксинация по въздух срещу бяс при дивите хищници. Десет специално оборудвани самолета ще разпръснат над 1 млн. ваксинални примамки от въздуха, като ще се започне от летище Приморско, област Бургас, и премине през летищата в Балчик, област Добрич, Ерден, област Монтана, Кондофрей област Перник и Малево, област Хасково. Разпръскването на ваксините ще се извърши през следващите 16 дни в зависимост от атмосферните условия. Ваксиналните примамки ще бъдат разпръснати на територията на областите Перник, Кюстендил, Смолян, Кърджали, Хасково, Добрич, Силистра, Видин, Монтана, Благоевград, Пазарджик, Ямбол, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София област, Шумен, Разград, Русе, велико Търново, Плевен и Враца, като няма да бъдат разпръсквани над населените места и водоемите.    Ваксиналните примамки са с формата на кубче с размери 2х3х2 см. и са със специфична миризма, която привлича хищниците. На един квадратен километър се изхвърлят по 25 броя примамки, които самолетите пускат от височина 150 метра. Мястото на всяка пусната от самолетите примамка се отбелязва с помощта на GPS-система.   Ветеринарните лекари препоръчват хората да не пипат ваксиналните примамки с незащитени ръце, защото при нарушена цялост на външната обвивка, ваксината може да бъде опасна за тяхното здраве. При контакт с примамките е добре да се извърши консултация с лекар. Ваксините не представляват опасност за здравето на останалите диви животни. Препоръчително е домашните животни да се държат затворени или на повод (за кучетата), за да не приемат примамките, които са предназначени специално за дивите хищници. Ваксинацията е част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и изкореняване на заболяването бяс, която е разработена от Българската агенция по безопасност на храните.  


 • Открито е огнище на птичи грип в добричка птицеферма

    Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните от 13 юни е обявено първично огнище на инфлуенца (тип А) в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки в добричкото село Дончево. Всички заразени и контактни птици в две от халетата на фермата ще бъдат унищожени по хуманен начин. Определена е 3-километрова предпазна зона, която включва селата Богданово, Дончево и Опанец. Забранява се търговията и придвижването на домашни и диви птици, както и яйца за разплод. Птицефермите в 10-километровата зона също остават под наблюдение. Ветеринарните лекари ще извършват постоянни наблюдения на обектите в областта, при съмнения за инфлуенца ще бъдат вземани проби за изследване.  


 • Предприемане на мерки след откриване на огнище на инфлуенца по птиците в с. Дончево, обл. Добрич

      На 13.06.2018 Българската агенция по безопасност на храните потвърди появата на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки в с. Дончево, обл. Добрич. Незабавно след установяването на заболяването БАБХ разпореди предприемане на мерки съгласно Наредба № ДВ-103 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците включващи: Принудително убиване по хуманен начин и унищожаване под официален надзор на труповете на кокошките носачки, по начин недопускащ разпространяване на болестта; Извършването на механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, оборудването, транспортните средства, както и на дворовете и пътищата в и около птицевъдния обект. Определени са предпазна зона, която включва населените места в радиус три километра и наблюдавана зона в радиус десет километра около огнището на заболяването. Мерките в посочените зони са: забрана за търговията и придвижването на домашни, диви, други птици и яйца за разплод; забрана за организиране и провеждане на панаири, пазари и изложби за птици; забрана за разселване на птици за подновяване на дивечовия запас; извършване на преброяване, регистрация и ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в селищата, разположени в предпазната и наблюдаваната зони; извършване на периодични клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища на територията на област Добрич; вземане на проби за лабораторно изследване при всяко едно съмнение за инфлуенца по птиците; извършване на проучване и проследяване за период от последните три седмици, което обхваща движения на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в предпазната и наблюдаваната зони; проверка за изпълнение на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти на територията на област Добрич. Собствениците на обектите, които не са въвели мерките за биосигурност ще бъдат санкционирани. Контрол на влизането или излизането на хора в и от животновъдните обекти, в които се отглеждат птици; стриктен контрол по отношение на добива, преработката и реализацията на птиче месо, месни продукти от птиче месо и яйца в област Добрич.   Карта- географско разположение на засегнатото стопанство       Яйцата не са опасни за човешка консумация. С цел предотвратяване на евентуалното разпространяване на заболяването при други птици БАБХ изтегля и разпространените в търговската мрежа яйца с произход засегнатия животновъден обект.