• БАБХ констатира огнище на АЧС при Източнобалкански свине в с. Юнец, област Варна

    Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в стопанство за отглеждане на животни от породата Източнобалкански свине (ИБС) в с. Юнец, област Варна. Последното огнище при ИБС беше регистрирано на 23.04.2020 г. в област Шумен. Положителните проби от с. Юнец бяха лабораторно потвърдени днес, 05.08.2020 г., от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) в София. Незабавно са предприети мерки за ликвидиране на огнището, съгласно правилата на европейското и националното законодателство, и Плана за спешни действия при контрол на АЧС. В засегнатото стадо се отглеждат 212 свине, като до констатирането на заболяването от него са умрели 15 животни. Предстои хуманното обезвреждане на останалите прасета. Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището - с. Юнец и с. Рудник, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. В 10–километровата наблюдавана зона са включени населени места от община Долни Чифлик: с. Шкорпиловци, гр. Долни чифлик, с. Детелина, с. Старо Оряхово, с. Ново Оряхово, с. Солник и с. Кривини; от община Бяла: с. Самотино, с. Горица, с. Господиново, с. Дюлино, както и с. Козница, общ. Несебър, област Бургас, в които са предприети мерки за контрол и ликвидиране на АЧС. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на животни, които са спазили разпоредбите на закона, подлежат на обезщетение за обезвреждането на животните им. БАБХ напомня, че със Заповед на изпълнителния директор е забранено пасищното отглеждане на свине от породата ИБС с цел намаляване на риска от контакт със заразени диви прасета и разпространяване на заболяването. 


 • На 89-годишна възраст почина проф. д-р Никола Белев, Патриарх на световната ветеринарна наука

    С прискърбие съобщаваме за кончината на проф. д-р Никола Белев, признат за Патриарх на световната ветеринарна наука. Проф. д-р Белев почина на 03.08.2020 година, понеделник, в София, на 89–годишна възраст. Развитието и постиженията на ветеринарномедицинската служба в България са тясно свързани с името му. Проф. д-р Никола Белев е ръководил Националната ветеринарна служба на България в продължение на повече от 13 години, в които е допринесъл за повишаването на престижа й както в национален, така и в международен план. По инициатива на проф. д-р Белев е създадено научното обединение „Ветеринарно дело” през 1978 година, като държавен орган. Професионалната биография на проф. д-р Никола Белев се свързва с изключително успешната му международна дейност, а активното му участие в редица междуправителствени организации оставя следа в световната ветеринарномедицинска професия. От 1972 година проф. д-р Белев е бил постоянен делегат на OIE за България, през 1988 година е назначен за член на Административната комисия и Президент на Регионалната комисия на OIE за Европа, а през 1991 година – Координатор на страните-членки на OIE за Източна Европа. По време на Генералната сесия на OIE през май 2012 година, заради огромните си заслуги, проф. Белев е избран за Почетен президент на Регионалната комисия на OIE за Европа. Приносът на проф. д-р Никола Белев в развитието и утвърждаването на престижа на Световната организация по здравеопазване на животните е огромен. С многобройните си срещи с президенти, председатели на парламенти, министър-председатели, министри на външните работи и на земеделието в редица страни по света проф. д-р Белев е допринесъл здравеопазването на животните и контролът на храните да се превърнат в държавна политика и в изключително важно обществено значимо явление. Той е един от главните двигатели и реализатори на идеята за по-тясно сътрудничество между източно- и и западноевропейските страни, а също така на OIE с ЕС, ФАО, СЗО, Световната търговска организация и Световната банка. Разностранната, всеотдайна и ефективна дейност на проф. д-р Никола Белев е високо оценена и призната от ръководството на OIE. През май 2001 г. той е награден с най-високото отличие на организацията – златен медал за изключителни заслуги към световната ветеринарномедицинска наука. Френското правителство го удостоява със званието „Кавалер на Ордена за земеделски заслуги” (Officier de l’Ordre du Mérite Agricole, 2007) за неговите професионални качества и заслуги за развитие на селското стопанство и ветеринарното дело на Франция. Проф. д-р Белев е избран за чуждестранен член на Руската селскостопанска академия (1997), Сръбската ветеринарна академия (2004) и Украинската селскостопанска академия (2005). Българска агенция по безопасност на храните изказва съболезнования на близките на проф. д-р Никола Белев!   Поклон пред паметта му!   Поклонението ще се състои на 05.08.2020 година, сряда, от 12:30 часа в храм „Св. София - Премъдрост Божия" на адрес: град София, ул. Париж № 2 (срещу Столична община).  


 • В изследваните от БАБХ проби от крави се потвърди наличието на нитратни, нитритни и амониеви йони

    Резултатите от първоначалните лабораторни изпитвания, извършени на проби от умрели след водопой крави край Димитровград, потвърждават наличието на откритите и във водата нитратни, нитритни и амониеви йони. В Националният диагностичен научноизследователски  ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - гр. София, в лаборатория „Токсикология“, се извършват изпитвания на тъканни проби от всички 28 животни. Установено е, че концентрацията на нитратни, нитритни и амониеви йони, превишават около 50 пъти физиологичните норми. След приключване на всички изпитвания, резултатите ще бъдат предоставени на разследващите органи.


 • БАБХ предупреждава за опасна хранителна добавка за отслабване

    Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) предупреждава за опасна хранителна добавка за отслабване „Clinic K Clinical weight-loss formula”. Към момента няма данни за наличието й в България. Хранителната добавка съдържа веществото сибутрамин, което е забранено за влагане в такива и е потенциално опасно за здравето на потребителите. Продуктът се разпространява чрез електронна търговия и социални медийни платформи, като хранителна добавка за отслабване и може да бъде закупена от други страни, поради което БАБХ апелира гражданите за изострено внимание при покупката на подобни продукти през интернет. Особено важно е да се прегледа добре съдържанието на продукта. При съмнение за наличие на вещество, която носи риск за здравето, гражданите могат да подават сигнали към Агенцията по храните на горещия телефон 0700 122 99 или през онлайн платформата на сайта. БАБХ продължава да следи за появата на опасната хранителна добавка на територията на страната.


 • БАБХ взе проби от животните край Димитровград

  Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) взе проби от кравите, пили вода от река Марица, край Димитровград. Пробите ще бъдат изпратени за изследване в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ). „Съгласно законодателството, след установяване на причината за смъртта на животните, ще бъде взето решение какъв финансов инструмент да бъде ползван за обезщетение“, коментира пред журналисти изпълнителният директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков, който посети мястото на инцидента и лично разговаря със стопанина.